German (DE)

17. avgusta 2019 bomo v Republiki Sloveniji obeležili pomemben jubilej, 100. obletnico priključitve Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 17. avgusta 1919. leta je namreč v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem je vojska Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev predala oblast nad Prekmurjem civilnemu upravitelju.

Obeleženje 100-letnice ni pomembno samo za Prekmurje, ampak je dogodek, ki je pomemben tudi na nacionalni ravni. Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport razpisuje natečaj za učence (osmega in devetega razreda) osnovnih šol in dijake srednjih šol iz slovenskega kulturnega prostora in jih vabi k sodelovanju na enem izmed dveh razpisanih področjih s skupnim naslovom: »PODOBE PREKMURJA«

1. Področje: Razpis na prvem področju je priložnost za kritičen razmislek učencev in dijakov o preteklosti, sedanjosti in pomenu tega zgodovinskega dogodka za nacionalno zavest.

Z njim želimo mlade raziskovalce spodbuditi, da v nalogi esejske oblike pozitivno, a hkrati kritično razmišljajo:

• o zgodovinskih motivih, ki so pogojevali težnjam in procesom združevanja prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v prelomnih časih ob koncu 1. svetovne vojne;

• poiščejo zgodovinske vire o dogodkih, ki so pripeljali do tega zgodovinskega dogodka in pomenu dr. Matije Slaviča in drugih osebnosti, pomembnih za priključitev ter jih analizirajo;

• o pomenu tega dogodka, ki je novo državno in narodno skupnost oplemenitil z bogato prekmursko jezikovno-kulturno dediščino, večini v matični skupnosti nepoznano;

• odnosu današnje generacije Slovencev do preteklosti in vprašanj, ki so vplivala na oblikovanje slovenske narodne zavesti.

2. področje: Z razpisom na drugem področju mlade raziskovalce spodbujamo, da predstavijo svoje poznavanje in poglede na pokrajino ob Muri z vidika aktivnega državljanstva in trajnostnega razvoja. Z njim želimo spodbuditi, da razmišljajo:

• in ovržejo nekatere posplošene/stereotipne oznake Prekmurja kot npr., to je predvsem pokrajina dobrih ljudi nekje na obrobju ali na številnih področjih prepoznavna predvsem kot eno najbolj nerazvitih območij Slovenije;

• o izjemnem potencialu te pokrajine, ki ga med drugim predstavlja več kot 500 doktorjev znanosti, kar je eden na 264 prebivalcev v Prekmurju, od tega jih ustvarja v regiji 50. Za preostali del Slovenije je eden doktor znanosti na 2000 prebivalcev;

• o raznovrstnih priložnostih in možnostih (jezikovno-kulturnih, naravnih, gospodarskih …), s katerim pokrajina ob Muri bogati vseslovenski prostor;

• o potencialih, ki jih ima turizem za to regijo in vseslovenski prostor;

• o pomenu in vlogi samooskrbe in pridelave zdrave hrane na območju, bogatem s kmetijsko tradicijo in priložnostmi za razvoj;

• prizadevanjih za ohranitev Mure, še zadnje nezajezene slovenske nižinske reke, pred gradnjo hidroelektrarn;

• o naravni dediščini in pomenu ohranjanja krajine ter biotske raznovrstnosti Prekmurja.

POGOJI ZA SODELOVANJE:

• vsaka šola lahko na razpisu sodeluje z največ 3 nalogami,

• naloga je skupinska (lahko tudi individualna), v skupini sodelujejo največ trije učenci oziroma dijaki.

NAVODILA:

Prosimo, da mentorji in avtorji upoštevajo pri pisanju in oblikovanju nalog naslednja navodila:

• naloga naj ima naslovnico: naslov »Podobe Prekmurja«, podnaslov naloge (osebni podatki avtorja so samo na prijavnici),

• besedilo naj bo koherentno z uvodom, jedrom in zaključkom,

• seznam uporabljenih virov in literature,

• vsi uporabljeni viri in literatura morajo biti ustrezno navajani oz. citirani; prav tako mora biti ustrezno predstavljeno in navedeno možno gradivo (fotografije, citati, zemljevidi ...)

• naloga naj vsebuje od 2000 – 3000 besed (brez naslovnice in uporabljenega slikovnega gradiva)

Rok za oddajo naloge: petek, 17. maj 2019.

Jezikovno in pravopisno pregledane naloge skupaj s prijavnico in izjavo šole pošljejo najkasneje do 17. maja 2019 na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana z opombo: »Za natečaj »PODOBE PREKMURJA«, hkrati pošljejo izvod naloge s prijavnico tudi na e-naslov: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Ime datoteke: Za natečaj »Podobe Prekmurja« ter poimenovanje šole.

Avtorji najboljših nalog bodo nagrajeni in povabljeni, da na ustvarjalen in inovativen način predstavijo svoj prispevek v trajanju največ 7 minut na sklepni prireditvi, ki bo 18. junija 2019 v Ljubljani.

Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo,

dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top