Slovenščina (Slovenia)

23. 1. 2019 – DAN D! Za tem nazivom se ni skrivala udarna vojaška operacija, ampak udaren projektni dan, s katerim smo želeli nagovoriti pereča vprašanja, s katerimi se vedno znova srečujemo in ob katerih se razvijajo mnoge polemike. Hkrati so to vprašanja, ki predstavljajo poseben izziv kristjanu. Želeli smo dijakom pokazati stališča, kot jih zagovarjajo strokovnjaki s teh področij, ki povezujejo znanje z vero, ter tudi njih spodbuditi k razmišljanju, zastavljanju novih vprašanj, iskanju odgovorov. V prvem delu so se dijaki pod vodstvom profesorjev s pomočjo posnetkov seznanili s temo po posameznem letniku, nato so skupaj z razredniki zastavili svoja vprašanja in pomisleke, ki so jim jih pomagali razčistiti gostje, s katerimi so potekale okrogle mize.V prvem letniku smo se na Dan D posvetili temam, kjer se naše verovanje dotika treh tem iz področja poučevanja naravoslovja. Te teme so: 1. izvor vesolja, 2. izvor življenja in 3. izvor človeka. Glede vseh treh tem so v javnosti dobro znani odgovori, ki jih na te teme/vprašanja ponuja materializem (torej ateizem) in iz njega izveden evolucionizem. Po tej teoriji sta življenje in človek plod naključnih kombinacij materije, materija sama (in z njo vesolje) pa je večno. V teku dneva smo si ogledali nekaj znanstvenih ugotovitev, ki tej teoriji spodnašajo tla pod nogami in nas na koncu vedno privedejo do istega izvora vsega, do Boga. V svet teh spoznanj nas je kot gost popeljal lazarist dr. Borut Pohar, sicer po izobrazbi tudi mikrobiolog, ki je na okrogli mizi, ki sta jo vodili dijakinji Špela Ribič in Lana Kopše iz 1. c razreda, odgovarjal na vprašanja, katera so se porodila dijakom. 

Dijaki 2. letnika so najprej prisluhnili maturantu Matevžu Pušniku, ki je zgoščeno predstavil zgodovino križarskih vojn, nato pa so si ogledali dve polurni dokumentarni oddaji o španski inkviziciji ter o preteklih in sedanjih mitih o inkviziciji. Na njihova vprašanja je na okrogli mizi odgovarjal zgodovinar, dr. Bogdan Kolar. Pogovor z njim sta vodila dijaka 2. b razreda, Mark Anton Ramšak in Anja Pernat. Po uvodni razlagi o zakonitostih zgodovinskega mišljenja in zmoti presojanja preteklosti z očmi sedanjosti, je sledilo postavljanje vprašanj, ki so se dotikala križarskih vojn, delovanja inkvizicije in vlogo Cerkve, največ pa je bilo zanimanja za sodne procese proti čarovništvu.

Tretji letnik je raziskoval bioetična vprašanja. V prvem sklopu se je izpostavilo vprašanje pravice do življenja, ki se poraja ob vprašanju nosečnosti in splava, ter ob vprašanju bolezni, starosti in evtanazije. V drugem sklopu pa se je izpostavilo vprašanje identitete, s katero je povezana teorija spola. Izmenjava kratkih razlag in posnetkov je dijakom dala veliko iztočnic za razmišljanje, na podlagi katerih so nastala vprašanja. Najbolj so se vrtela okoli problematike splava. Dijaka Jan Hartl in Gregor Kokal iz 3. b sta spretno vodila pogovor z gostom, dr. Romanom Globokarjem, ki je s svojimi odgovori dijakom pomagal h globljemu razumevanju omenjenih tem.

Dijaki 4. letnika so se lotili vprašanja: Kaj je in kaj ni sovražni govor? Izhodiščna tema za razmišljanje o sovražnem govoru je bila osredotočena na pojem temeljnih človekovih pravic, med katere spadata tudi pravici do svobode govora in svobode veroizpovedi. Človek je kot svobodno bitje nosilec človekovega dostojanstva in kršenje temeljnih človekovih pravic je prestopek zoper človekovo dostojanstvo. Žal nekateri primeri v Sloveniji temu ne pritrjujejo, še posebej, ko so na tnalu pravice katoličanov. Tako smo slednje analizirali na konkretnih primerih - od sojenja p. Tadeju Strehovcu, javne molitve pred ljubljansko porodnišnico, do odvržene svinjske glave na gradbišču džamije v Ljubljani. To smo najprej raziskovali skupaj z gostom, Alenom Salihovićem, novinarjem in urednikom Radia Ognjišče, v drugem delu pa se je z našima dijakoma Friderikom Vilarjem iz 4. a in Matevžem Pušnikom iz 4. b o teh vprašanjih pogovarjal še dr. Ivan Štuhec.

Prispevke pripravili: dr. Ivo Kerže, prof., mag. Damjana Krivec Čarman, prof., Barbara Babšek, prof. in mag. Jure Levart

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top