Slovenščina (Slovenia)

 

Na podlagi strokovne razprave med 21. in 25. 1. 2019 in soglasne odločitve profesorskega zbora Škofijske gimnazije A. M. Slomška razglašam dopolnitveni člen v obstoječem Pravilniku o šolskem redu na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška:

37.a člen

Strokovni delavci na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška imajo v času izvajanja pouka na šoli ali izven šolskih prostorov, spremljevalci dijakov pa kadarkoli v času spremstva dijakov na organiziranih dejavnostih izven šolskih prostorov pravico, da po lastni presoji in v prisotnosti vsaj še enega strokovnega delava zahtevajo in izvedejo pregled prostorov, osebne prtljage in osebnih predmetov dijakov z namenom ugotavljanja, ali dijak poseduje prepovedane droge, alkohol, orožje ali druge nevarne predmete, ki lahko ogrožajo življenje udeležencev ali dijaka samega. O postopku pregleda se naredi zapisnik, ki ga podpiše pobudnik pregleda in prisotni strokovni delavec. 

dr. Samo Repolusk, ravnatelj

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top