Slovenščina (Slovenia)

Objavljamo zapis g. ravnatelja, ki je bil v krajši obliki 10. februarja 2019 objavljen v katoliškem tedniku Družina:

 

Slovenija ima mnoge dobre javne šole. In v njih deluje precej učiteljev, ki živijo svojo vero in skozi njo reflektirano pedagoško poslanstvo na nevpadljiv, pa vendar dragocen način za učence in starše, s katerim se srečujejo. Katoliške gimnazije imamo to prednost, da lahko držo takšnih posameznikov pokažemo javno, s tem pa imamo tudi večjo odgovornost …

Kot ravnatelj Slomškove gimnazije prepoznavam glavne priložnosti, s katerimi nagovarjamo dijake in starše na naši gimnaziji, na naslednjih področjih:

  • Predmet vera in kultura z duhovnimi srečanji in obiski gostov, kjer lahko mladi odkrito odpirajo osnovna eksistenčna vprašanja, se učijo spoštljive komunikacije kljub različnosti mnenj, razmišljajo o pomembnih vidikih življenja v dvoje in kasnejše vzgoje, gradijo razredno skupnost izven meja učilnic …
  • Ne rabi ti biti nerodno, če si veren, saj razbijamo stereotipe o »nasprotjih« med znanostjo in vero ter iščemo racionalne in zgodovinske temelje za to, kar verujemo in živimo.
  • Trud za gradnjo odnosov, kjer dijak ni zgolj »usvajalec« ali »odjemnik« znanja, ampak je prepoznan kot posameznik s svojimi stiskami, željami, talenti in tudi padci, ki jih poskuša sprejeti kot legitimni del svoje osebnosti pri odraščanju v samostojno in kritično razmišljujočo osebo.
  • Življenje v okolju, ki omogoča medgeneracijsko izkušnjo, saj je poleg gimnazije v isti stavbi tudi vrtec, osnovna šola (oba po načelih pedagogike montessori), pa glasbena in baletna šola, dijaški dom in medgeneracijska akademija. Poleg tega imajo mladi priložnost razvijanja svojih socialnih kompetenc tudi v prostovoljstvu, kjer sodelujejo z otroki s posebnimi potrebami in s starostniki.
  • Razvito športno življenje, ki ga imajo mladi priložnost nadgrajevati na poletnih, jesenskih in zimskih športnih taborih.
  • Skrb za varno in spodbudno okolje, kjer se sicer čisto običajni mladostniki trudijo prepoznavati pasti prevelike svojeglavosti in se iz padcev kaj pomembnega naučiti.
  • Prepoznano prizadevno delo za dijake s posebnimi potrebami na eni strani ter vizija dela z bolj motiviranimi dijaki na drugi strani.  
  • Večletno sodelovanje v mnogih šolskih projektih, kjer preizkušamo inovativne pristope k poučevanju, pri čemer želimo postopoma iz enega »inovativnega oddelka« preiti v splošno prakso »inovativnih oddelkov«.
  • In nenazadnje možnost izgradnje kakovostnega znanja ob zagnanih, tudi akademsko izobraženih profesorjih, s katerim bodo maturanti konkurenčni tudi na najbolj zahtevnih študijskih programih.

Še enkrat poudarjam: v Sloveniji imamo načeloma dober javni šolski sistem, ki ga zanemarljiv delež zasebnih osnovnih in srednjih šol nikakor ne ogroža, kvečjemu bogati in izzivalno spodbuja k zdravi konkurenci, predstavljamo pa zasebne šole nujno potrebno dopolnitev koncepta vrednot in kulturno širino, s katerimi se imajo mladi priložnost srečati v času izobraževanja. Bolj si svetovljan, bolj znaš to ceniti, bolj si ideološki in ozek, bolj gradiš na »kulturnem boju« - in takim ekstremizmom se želimo z delom na naših šolah izogniti, če želimo preživeti kot civilizacija.    

dr. Samo Repolusk, ravnatelj

 

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top