Slovenščina (Slovenia)
 
skupna
 
 
V četrek, 19. 9. 2019, smo imeli prvi sestanek dijaške skupnosti v šolskem letu 2019/2020. Najprej smo se med sabo spoznali, saj je letošnja zasedba dijaške skupnosti zopet nova. Predstavljamo jo dijaki in dijakinje iz:
 
1. a: Lea Roškar in Krištof Kavčič,
1. b Aljoša Vake in Vid Petelin,
1. c Vita Marksl, Estera Koželjnik in David Repolusk,
2. a Lučka Breznik in Staš Dimov,
2. b Blaž Jagodič in Nick Dajčman,
2. c Ana Števanec in Julija Ferlež,
3. a Klara Kirbiš in Urh Špital,
3. b Doris Tepeh in Mark Anton Ramšak,
3. c Hana Ledinek in Urša Berlič,
4. a Vanessa Tomažič in Julija Čerček,
4. b Lučka Godec in Lea Lobenwein, 
4. c Ana Dolenc in Miha Vogrin ter
4. d Mija Kozole in Marko Kričej.
 
Spremljata in usmerjata nas mentorici Urška Koren in Monika Walter. V letošnjem šolskem letu je prišlo do spremembe pri vodstvu dijaške skupnosti, saj ga sestavlja po en dijak iz vsakega razreda 3. letnika. Vsi lanskoletni kandidati za predsednika/predsednico so dobili vlogo pri vodenju skupnosti. Urša Berlič in Urh Špital kot podpredsednica in podpredsednik ter Mark Anton Ramšak kot predsednik.
 
Za novo šolsko leto si obetamo, da bomo ohranili, kar je dobrega od prej in še kaj izboljšali ter dodali. Začeli smo z zastavitvijo večjih projektov v tem šolskem letu. Hkrati pa smo med dijake ponesli anketo, s katero lahko predlagajo in pomagajo pri delu dijaške skupnosti. Dorekli smo tudi, kaj se bo zgodilo s kavči, ki smo jih dobili po nadstropjih ter že začeli z načrtovanji "projektov", ki jih imamo v planu za to šolsko leto.
Vesel sem, da se med seboj razumemo in se pogovarjamo ter da lahko najdemo podporo med profesorji in pri g. ravnatelju. Imamo veliko zagona za nove priložnosti, ki so pred nami. Upam, da bo letošnje leto ne le "leto sprememb", temveč "leto dobrih sprememb."
 
Mark Anton Ramšak
 
 

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top