Slovenščina (Slovenia)

pdfPrijavnica za vpis v dijaški dom

pdfVloga za subvencijo

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

Zakonodaja:

-Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)

-Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19)

-Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19)

 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

- Zakon o gimnazijah (ZGim)

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) ‡

 

 

Back to top