Slovenščina (Slovenia)

Duhovno srečanje 4. d - 22. 11. do 23. 11. 2019

Koledar
SGAMS dogodki
Datum
22.11.2019 8:00 am - 23.11.2019 2:00 pm

Opis

 
Ob vedno večji atomizaciji družbe in rastočemu individualizmu, ob vse večjemu zatekanju v svoj lastni svet (in virtualni svet), se današnji posameznik ne pozna, nima jasno izoblikovane osebne identitete.

Tako je duhovni vikend najprej namenjen odkrivanju lastne identitete in graditvi pozitivne samopodobe, v naslednjem koraku pa tudi odkrivanju pomena pripadnosti skupnosti, pomena timskega dela, solidarnosti in sodelovanja. Skozi skupinsko dinamiko (vizije, cilji, smisel življenja, komunikacija),  bodo dijaki spoznavali sami sebe, svoje talente in iskali usmeritev svoje življenjske poti. »Učili« se bodo zastavljati in dosegati cilje ob upoštevanju svojih življenjskih potencialov in sprejemati odgovornost za svoje življenjske  odločitve.

Mateja Pevec Rozman

Back to top