Slovenščina (Slovenia)

Okrožnica za 4. letnik

Koledar
SGAMS dogodki
Datum
24.06.2019

Opis


Spoštovani maturanti in maturantke,


pred vami je sklep šolskega leta. Vsem želim najprej uspešen zaključek 4. letnika, potem pa uspešno opravljanje mature, da se boste lahko vpisali na želeni študij.

Pred sklepom posredujemo še nekaj tehničnih informacij:

1. Elektronske kartice od vhoda, dvigala itd. vrnite najkasneje do 14. junija v tajništvo gimnazije. Takrat je sklep pisnih maturitetnih izpitov.

2. Omarice prav tako izpraznite najkasneje do 14. junija. To pomeni, da na ustne dele izpitov iz mature pristopate v običajni obutvi in ne v copatih.

3. Izposojene učbenike vrnete laborantki ge. Brigiti Žaucer med 12. in 24. junijem; podroben urnik za vračanje bo še objavljen (glejte spletno stran).


Želim vam, da uspešno in s ponosom zaključite svoje izobraževanje na Slomškovi gimnaziji, katerega sadove boste potem prepoznavali in želi v prihodnjih letih svojega življenja!


dr. Samo Repolusk, ravnatelj


Back to top