Slovenščina (Slovenia)

Predmetni izpiti za 4. letnik

Koledar
SGAMS dogodki
Datum
28.05.2019 3:00 pm - 3:00 pm

Opis

Predmetni izpiti za dijake 4. letnika bodo v ponedeljek, 27. 5. in v torek, 28. 5. 2019.

Dijak lahko po uspešno opravljenem zaključnem letniku enkrat izboljšuje oceno ENEGA predmeta 4. letnika, sestavljenega iz pisnega in ustnega dela (MAT, SLO, TUJI JEZIK), ali DVEH predmetov 4. letnika, ki obsegata le pisni del izpita.
Datum

Predmet

Ura in prostor

27. 5. 2019

Angleščina – pisni

13:25, I/9

Filozofija

Informatika

8:50, II/12

28. 5. 2019

Angleščina – ustni

14:15, I/9

Geografija

13:25, III/8

Kemija


Back to top