Slovenščina (Slovenia)

Zaposleni

Zbornica 2019 20

Kolektiv Škofijske gimnazije A. M. Slomška v šolskem letu 2019/20

 

Ravnatelj
dr. Samo Repolusk, prof. matematike


Aktiv učiteljev slovenščine
vodja: Monika Walter, prof. slovenščine in nemščine
Vida Ifko, prof. slovenščine in umetnostne zgodovine
Alenka Bratuša, prof. slovenščine
Vlasta Praprotnik, prof. slovenščine


Aktiv učiteljev matematike
vodja: Mojca Tomšič, prof. matematike
Urška Koren, prof. matematike
Karmen Hebar, prof. matematike


Aktiv učiteljev angleščine in španščine
vodja: Danijela Žegarac, prof. angleščine in francoščine
Bojana Panevski, prof. angleščine in slovenščine
Andreja Vidmar, prof. angleščine in slovenščine
Helena Gornik, prof. španščine in angleščine


Aktiv učiteljev nemščine
vodja: mag. Milanka Sobočan, prof. nemščine in angleščine
Marko Grobler, prof. nemščine in angleščine
Manica Medved, prof. nemščine


Aktiv učiteljev humanistike
vodja: Tadej Kušar, prof. glasbe
Maja Tuš Kolarič, prof. zgodovine umetnosti in teologije
Martina Ješovnik, prof. latinščine

Aktiv učiteljev naravoslovja
vodja: dr. Mihael Gojkošek, prof. fizike
Andreja Navršnik Kačič, uni. kem. teh.
Mirko Đukić, prof. informatike
Anica Lorenčič Rukav, prof. biologije in kemije
mag. Jožica Brecl, prof. biologije


Aktiv učiteljev družboslovja
vodja: Marija Repina, prof. zgodovine in geografije
Bernardka Radej, prof. sociologije in geografije
mag. Damjana Krivec Čarman, prof. zgodovine
Mojca Kelbič Đajić, prof. geografije


Aktiv učiteljev dušeslovja
vodja: dr. Ivo Kerže, prof. filozofije in slovenščine
Barbara Babšek, univ. dipl. psih., učiteljica psihologije
Lidija Sedar Hren, prof. vere in kulture
mag. Jure Levart, prof. vere in kulture
Robi Sekavčnik, duhovnik, učitelj vere in kulture
Marjan Pučko, duhovnik, duhovni asistent na ZAMS


Aktiv učiteljev športne vzgoje
vodja: Sebastjan Mihajlović, prof. športne vzgoje
Nikola Bistrović, prof. športne vzgoje
Peter Medved, prof. športne vzgoje
Andreja Šverc, prof. športne vzgoje


Ostali sodelavci
Alenka Tarkuš, prof., svetovalna delavka
Bojana Eisenhut, u.d.i., knjižničarka
Brigita Žaucer, laborantka
Jože Roškar, tajnik
Goran Mangotić, spremljevalec dijaka


Tehnični sodelavci
Aljoša Pisnik, hišnik
Olga Fišer, čistilka
Helena Štifter, čistilka
Petra Štifter, čistilka

 

Svet staršev

Svet staršev se sestaja večkrat letno, da obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko, daje pobude, organizira druženje učiteljev, staršev in dijakov (športna in družabna srečanja).


Svet staršev v šolskem letu 2018/2019

1. a Ksenija Zemljič
1. b Danijela Kajzer
1. c Nina Stramlič

2. a Jasna Gašparič
2. b Marjana Onič
2. c Janja Tomažič

3. a Marko Polenčič
3. b Mateja Lobenwein
3. c Mira Pernat Bračko
3. d Vesna Voglar

4. a Janez Bohanec
4. b Mojca Buzuk
4. c Andrej Ogrizek

Razredničarke in razredniki

1. a: Marko Grobler, prof.
1. b: Urška Koren, prof.
1. c: Nikola Bistrović, prof.

2. a: mag. Milanka Sobočan, prof.
2. b: mag. Damjana Krivec Čarman, prof.
2. c: Andreja Vidmar, prof.

3. a: Manica Medved, prof.
3. b: Bojana Panevski, prof.
3. c: Bernardka Radej, prof.

4. a: Mojca Tomšič, prof.
4. b: Mojca Kelbič Đajić, prof.
4. c: Monika Walter, prof.
4. d: Alenka Bratuša, prof.

Komisija za prehrano

Predstavnika delavcev:
Nikola Bistrovič, prof.
Monika Walter, prof.

Predstavnik dijakov:
Mark Anton Ramšak

Predstavnica staršev
Mira Pernat Bračko

 

 

 

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top