Slovenščina (Slovenia)

Zainteresirani za vpis izpolnite Vpisni list.

Za starše vrtčevskih otrok sta tu na razpolago vloga za rezervacijo mesta v primeru daljše odsotnosti otroka in vloga za izpis otroka iz vrtca.

pdfVpisni list

docVloga za rezervacijo mesta za morebitno daljšo odsotnost otroka.

docVloga za izpis otroka iz vrtca.

 

Back to top