Slovenščina (Slovenia)

Namen
Namen programa je dvigniti sporazumevalne zmožnosti udeležencev v tujem jeziku in s tem omogočiti udeležencem, ki so se tujega jezika učili na kakršenkoli način, da znanje obnovijo, oziroma na novo pridobijo.
Znanje tujih jezikov je v sodobni družbi nujna spretnost, ki posamezniku omogoča nemoteno in uspešno medsebojno sporazumevanje. Z znanjem tujih jezikov lahko izkoristimo možnosti in priložnosti, ki vplivajo na številna področja našega delovanja, kot so boljše priložnosti za zaposlitev, medsebojno razumevanje, prispevek k uspešnosti podjetja in spodbude k osebnostnemu razvoju.


Ciljna skupina
Ciljna skupina, kateri je projekt namenjen, so zaposleni ali brezposelni (razen upokojencev, dijakov in študentov), stari nad 45 let, z zaključeno največ srednjo poklicno šolo (ISCED 3), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, znanja ali kvalifikacije zaradi potreb na trgu dela ali zaradi želje po osebnem napredku.

Cilji programa
Glavni cilji programa so:
- dvigniti nivo komunikacije v tujem jeziku,
- ustvariti priložnosti, v katerih si bodo udeleženci lahko dvignili samozavest glede uporabe tujega jezika in (predvsem ustnega) sporazumevanja v njem,
- udeležence usposobiti, da bodo znali sami na spletu poiskati in uporabljati pripomočke za učenje tujega jezika oziroma sporazumevanje v njem,
- ustvarjanje priložnosti za navezovanje stikov,
- posameznikom omogočiti obnavljanje in utrjevanje znanja nemščine oz. angleščine, da bodo na izpitu laže dokazali pričakovano raven sporazumevalne zmožnosti.

Kompetence, ki jih udeleženci razvijejo
Udeleženci razvijajo jezikovne zmožnosti (branje, poslušanje, govorjenje, pisanje) ter zmožnosti za uspešno sprejemanje, tvorjenje in posredovanje različnih vrst govorjenih in pisanih besedil v tujem jeziku. Razvijajo poznavanje tuje kulture in njenih dosežkov, ter pri tem razvijajo kulturno kompetenco (kulturno zavest). Oblikujejo pozitiven odnos do večjezičnosti in ugotavljajo prepletanje kultur v materialni in nematerialni obliki ter se zavedajo pomena maternega jezika in lastne kulture.

Za vse udeležence so aktivnosti brezplačne.

Program se prilagodi potrebam skupine.

Trajanje programa
Program obsega 50 ur. Začetek predavanj bo konec meseca maja. O točnem datumu vas obvestimo naknadno.

Lokacija
Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška oziroma po dogovoru.

Prijave
Za prijavo in vse dodatne informacije pišite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Back to top