Slovenščina (Slovenia)

Računalniška pismenost za odrasle v obsegu 60 ur (RPO):

Računalniška pismenost za odrasle v obsegu 60 ur (RPO):
je javnoveljavni program in je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali oz. so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje (poznavanje računalnika, Word, internet, e-pošta…). Program nudi pridobivanje kompetenc za digitalno komuniciranje v sodobni družbi, kjer udeleženci pridobijo veščine, s katerimi izboljšajo svojo učinkovitost na delovnem mestu. Urijo se v veščinah, pomembnih za dobro predstavitev na trgu dela ter veščine, ki jih potrebujejo za svoje delovanje, osebni razvoj in odnose z drugimi.
Program se prilagodi potrebam skupine.
Ciljna skupina, kateri je projekt namenjen, so zaposleni ali brezposelni (razen upokojencev, dijakov in študentov), stari nad 45 let, z zaključeno največ srednjo poklicno šolo (ISCED 3), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, znanja ali kvalifikacije zaradi potreb na trgu dela ali zaradi želje po osebnem napredku.
Za vse udeležence so aktivnosti brezplačne.

 

Več o programu

Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih v obsegu 50 ur.

Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih v obsegu 50 ur.

V okviru splošnih izobraževalnih programov se bodo odrasli lahko vključevali tudi v program tujega jezika angleščine oz. nemščine (osnovna ali višja raven, osvežitveni tečaji, poslovno sporazumevanje).

Namen programa je dvigniti sporazumevalne zmožnosti udeležencev v tujem jeziku in s tem omogočiti udeležencem, ki so se tujega jezika učili na kakršenkoli način, da znanje obnovijo, oziroma na novo pridobijo.

Program se prilagodi potrebam skupine.

Ciljna skupina, kateri je projekt namenjen, so zaposleni ali brezposelni (razen upokojencev, dijakov in študentov), stari nad 45 let, z zaključeno največ srednjo poklicno šolo (ISCED 3), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, znanja ali kvalifikacije zaradi potreb na trgu dela ali zaradi želje po osebnem napredku.

Za vse udeležence so aktivnosti brezplačne.

Več o programu

Back to top