Do novih priložnosti z novim znanjem

 

Ste odrasli in imate končano največ srednjo šolo ter ste stari 45 let ali več?

Vključite se v brezplačne programe, ki vam omogočajo dodatna znanja za poklicni in osebni razvoj.

  • Računalniška pismenost za odrasle (60 ur) (uporaba pametnih telefonov, uporaba socialnih omrežij, umetna inteligenca na digitalnih napravah za starejše …).

projekti

Je javnoveljavni program, ki je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali oz. so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (poznavanje računalnika, Worda,interneta, e-pošte…).

Program se prilagodi potrebam skupine.

Ciljna skupina, kateri je projekt namenjen, so odrasli (razen upokojencev, dijakov in študentov), stari nad 45 let, z zaključeno največ srednjo poklicno šolo (ISCED 3), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, znanja ali kvalifikacije zaradi potreb na trgu dela ali zaradi želje po osebnem napredku.

  • Tečaji tujega jezika za odrasle (v okviru splošnih izobraževalnih programov se bodo odrasli vključevali v:

-  tečaje nemščine in angleščine (osnovna ali višja raven, osvežitvene tečaje, poslovno sporazumevanje).

projekti2

Za odrasle, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, znanja ali kvalifikacije, bo Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, skupaj s konzorcijskimi partnerji  v letih od 2018 do 2022 na območju Zgornje podravske regije  med drugimi izvajal tudi program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih v obsegu 50 ur.

 

Kontaktirate nas lahko na  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ali pokličete na telefonsko številko 059 092 292.

Več informacij na spletni strani http://www.z-ams.si pod rubriko projekti.

 

 

Nosilec projekta je Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, partnerji v projektu pa so: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA - ustanova,  Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška ter Kadring -  kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o.

Namen
Namen programa je dvigniti sporazumevalne zmožnosti udeležencev v tujem jeziku in s tem omogočiti udeležencem, ki so se tujega jezika učili na kakršenkoli način, da znanje obnovijo, oziroma na novo pridobijo.
Znanje tujih jezikov je v sodobni družbi nujna spretnost, ki posamezniku omogoča nemoteno in uspešno medsebojno sporazumevanje. Z znanjem tujih jezikov lahko izkoristimo možnosti in priložnosti, ki vplivajo na številna področja našega delovanja, kot so boljše priložnosti za zaposlitev, medsebojno razumevanje, prispevek k uspešnosti podjetja in spodbude k osebnostnemu razvoju.


Ciljna skupina
Ciljna skupina, kateri je projekt namenjen, so zaposleni ali brezposelni (razen upokojencev, dijakov in študentov), stari nad 45 let, z zaključeno največ srednjo poklicno šolo (ISCED 3), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, znanja ali kvalifikacije zaradi potreb na trgu dela ali zaradi želje po osebnem napredku.

Cilji programa
Glavni cilji programa so:
- dvigniti nivo komunikacije v tujem jeziku,
- ustvariti priložnosti, v katerih si bodo udeleženci lahko dvignili samozavest glede uporabe tujega jezika in (predvsem ustnega) sporazumevanja v njem,
- udeležence usposobiti, da bodo znali sami na spletu poiskati in uporabljati pripomočke za učenje tujega jezika oziroma sporazumevanje v njem,
- ustvarjanje priložnosti za navezovanje stikov,
- posameznikom omogočiti obnavljanje in utrjevanje znanja nemščine oz. angleščine, da bodo na izpitu laže dokazali pričakovano raven sporazumevalne zmožnosti.

Kompetence, ki jih udeleženci razvijejo
Udeleženci razvijajo jezikovne zmožnosti (branje, poslušanje, govorjenje, pisanje) ter zmožnosti za uspešno sprejemanje, tvorjenje in posredovanje različnih vrst govorjenih in pisanih besedil v tujem jeziku. Razvijajo poznavanje tuje kulture in njenih dosežkov, ter pri tem razvijajo kulturno kompetenco (kulturno zavest). Oblikujejo pozitiven odnos do večjezičnosti in ugotavljajo prepletanje kultur v materialni in nematerialni obliki ter se zavedajo pomena maternega jezika in lastne kulture.

Za vse udeležence so aktivnosti brezplačne.

Program se prilagodi potrebam skupine.

Trajanje programa
Program obsega 50 ur. Začetek predavanj bo konec meseca maja. O točnem datumu vas obvestimo naknadno.

Lokacija
Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška oziroma po dogovoru.

Prijave
Za prijavo in vse dodatne informacije pišite na naslov: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

 


logota
logotipiKot konzorcijski partner sodelujemo v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot nadaljevanje predhodnega projekta.
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.
Ciljna skupina so zaposleni ali brezposelni (razen upokojencev, dijakov in študentov) z največ srednješolsko izobrazbo (ISCED 3) oz. manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.
Obdobje trajanja: od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Aktivnosti se bodo izvajale na območju Zgornjega Podravja.

Nosilec projekta je Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza

Konzorcijski partnerji:
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Kadring, d.o.o.
Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Za vse udeležence so aktivnosti brezplačne.
Za vse dodatne informacije in prijavo:
Jože Brecl
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Zavod Antona Martina Slomška organizira program Računalniška pismenost za odrasle. Program omogoča pridobitev osnovnih računalniških znanj in spretnosti (Word, Excel, elektronska pošta, uporaba spleta …), ki jih odrasli potrebujemo za komunikacijo in uspešno delovanje v informacijski družbi.
Programa se lahko udeležijo odrasli, ki računalnika še niso uporabljali ali menijo, da v njegovi uporabi niso najbolj vešči in si želijo pridobiti osnovno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.
Pogoji za udeležence
- Program je namenjen udeležencem od 45. leta starosti,
- udeleženci so lahko v delovnem razmerju ali brezposelni, vendar ne upokojeni, dijaki ali študenti,
- so manj usposobljeni in nižje izobraženi oziroma imajo izobrazbo do 5. stopnje.
-
Program
Namen programa je spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, spodbuditi uporabo osebnega računalnika in spoznati prednosti, ki jo prinaša računalniška razgledanost in usposobljenost, s katero se bodo odrasli lažje aktivno vključevali v informacijsko družbo. V okviru programa udeleženci:
• spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije,
• naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema,
• naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo,
• znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.

Program se prilagodi potrebam skupine.

Za vse udeležence so aktivnosti brezplačne.
Trajanje programa
Program se prične izvajati 16. 5. in zaključi 6. 6. 2019 v obsegu 60 ur. Predavanja bodo trajala od 14.00 do 16.00.
Naziv programa Trajanje programa (v urah) Datumi (predvidenih terminov izvedb z navedbo št. dni Predvidene lokacije izvedbe programa z naslovom Ciljna skupina & število vključenih v program Možnost vključitve


RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO)
60 ur 16. 5. 2019
21. 5. 2019
23. 5. 2019
28. 5. 2019
30. 5. 2019
4. 6. 2019
6. 6. 2019
(7 dni) Zavod Antona Martina Slomška Maribor Vključenih je 10 zaposlenih. Še 5 prostih mest.

Lokacija
Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška.


Prijave
Za prijavo in vse dodatne informacije pišite na naslov: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.