Sara Nabernik, dijakinja 4. c razreda je prejela srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz španščine »Dilo en español”.

Čestitamo!

Mentorica: Helena Gornik