Na današnji (10.12.2021, od 12:00 do 14:00, Zoom) delavnici v okviru projekta ALTII, ki so jo vodili hrvaški kolegi (Marija Vurnek) iz Zagrebškega FERI-ja, smo bili priča primeru izvedbe učne ure s pomočjo uprabe ARS (Auidence Response System) sistema (AhaSlides).
https://ahaslides.com

 

Na tako pripravljeni eksperimentalni učni uri smo z vsebinskega stališča govorili o procesih, konceptih in izzivih pri vključevanju učencev/dijakov/študentov v sam izobraževlani proces ter morebitnih ovirah, do katerih v takšnem početju neizogbino prihaja.

S sodelujočimi partnerji smo se glede samega projektnega dela dogovorili naslednje :
— vsak sodelujoči zavod bo moral v nasednjih šestih mesecih izdelati devet metodologij (tri so že gotove)
— vsi vpleteni naj izoblikujejo učno uro z dobrim in uporabnim primerom (v skladu s posodobljenim obrazcem, ki ga bodo pravtako posredovali kolegi iz Zagreba)
— marca ali aprila prihodnje leto bomo izvedli predstavitev našega primera za vse ostale (vsak mesec bo imel predstavitev drug partner)
— na naslednji delavnici, ki bo potekala nekje v sredini januarja 2022, bodo hrvaški kolegi predstavili delovanje sistema AudIT v praksi

 

Se že veselimo prihodnjega srečanja!