Šolska maturitetna komisija

 

Predsednik: dr. Samo Repolusk, prof.

Namestnica predsednika: Mojca Kelbič Đajić, prof.

Tajnica: Anica Lorenčič Rukav, prof.

Notranji člani:

  • Maja Tuš Kolarič, prof.

  • Peter Medved, prof.

  • Jakob Murko, prof.

  • Urška Koren, prof.

Zunanje člane imenuje RIC.

Komisija za notranji nadzor pri maturi:

  • Bojana Panevski, prof.
  • Martina Slankovič, prof.
  • Mirko Đukić, prof.

Pravilnik o maturi

Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška velja enak pravilnik o maturi kot na vseh ostalih slovenskih šolah. Vse o tem najdete na strani Republiškega izpitnega centra.

Šolski maturitetni koledar

Na gimnaziji Antona Martina Slomška velja enak šolski in maturitetni koledar, kot na vseh ostalih gimnazijah v Sloveniji. Najdete ga lahko na tej povezavi:

https://www.ric.si/splosna-matura/koledar-splosne-mature/ 

Obrazci

Na tej povezavi najdete aktualne obrazce: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/splosna-matura.html

pdfPredprijava k maturi

pdfPrijava k izpitu

pdfPrijava k maturi

pdfSprememba prijave k maturi

pdfOdjava od mature

pdfObrazec za kandidate s posebnimi potrebami