Zavod Antona Martina Slomška od septembra 2019 naprej deluje v lastni stavbi na Vrbanski c. 30, ki je bila odkupljena z darovi dobrotnikov in kreditom. Mnogi ste v delovanju naših enot prepoznali tisto vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki odgovarja na sodobne potrebe mladih generacij. Za vaše zaupanje in podporo se vam zahvaljujemo in verjamemo, da se bomo v prihodnje še bolj in v celoti lahko posvečali pedagoškemu delu.

Zavod je za svoje delovanje odvisen od:

  • deleža, ki ga plačuje država zasebnim vzgojno-izobraževalnim ustanovam,
  • prispevka, ki ga plačujejo udeleženci programov,
  • dejavnosti družbe Skalina d.o.o, ki pokriva najemnine in prehrano,
  • darov dobrotnikov.

Vračanje visokega kredita in vzdrževanje stavbe terja veliko finančnoh sredstev. Da bi se lahko kar najbolj posvetili pedagoškemu delu in vsebinam, smo ustanovili klub dobrotnikov Zavoda.

Namen kluba je gmotno in materialno podpiranje delovanja Zavoda Antona Martina Slomška in njegovih enot. Člani kluba se imajo možnost udeležiti družabnih in športnih dogodkov v organizaciji kluba in uveljavljati ugodnosti pri uslugah, ki jih nudijo enote Zavoda.

Vabljeni, da postanete član kluba

Člani kluba lahko postane vsakdo, ki Zavodu letno donira 100 EUR ali več. Člani kluba so lahko fizične ali pravne osebe.

Član kluba postanete tako:

  • da izpolnite obrazec v tiskani obliki in ga posredujete tajništvu kluba, ali tajništvu enote;
  • da izpolnite obrazec v elektronski obliki, ki ga najdete na www.z-ams.si
  • Svoj letni prispevek lahko nakazujete enkrat ali večkrat na TRR št.: SI56 2900 0005 2718 775 (Sklic: SI00 78810)

Pristopna izjava h klubu dobrotnikov ZAMS (spletna prijava)

Pristopna izjava h Klubu dobrotnikov ZAMS (povezava)

Pravila Kluba dobrotnikov ZAMS (povezava)

Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1995 s strani Nadškofije Maribor z namenom izvajanja in opravljanja dejavnosti na področju vzgoje, izobraževanja, socialne, kulturne in drugih dejavnosti, ki so s tem povezane. Za uresničevanje svojega namena ima Zavod več organizacijskih enot (Hiša otrok-vrtec montessori, Glasbena in baletna šola, Škofijska gimnazija, Dijaški dom, Študentski domovi; v pripravi sta še organizacijski enoti Osnovna šola in Hiša življenja-dom starostnikov ter Andragoški zavod), ki med seboj delujejo kot povezani sistemi, ki se dopolnjujejo in podpirajo, tako v materialnih, kakor tudi v vzgojno-izobraževalnih in socializacijsko-kulturnih pogojih delovanja. Cilj Zavoda je, da aktivni generaciji prebivalstva omogoči varno in kvalitetno bivanje njenih družinskih članov, od predšolskih, tistih, ki se izobražujejo, do tistih, ki v starosti niso več samostojni. Na ta način Zavod omogoča skupni prostor srečevanja generacij, kar bi za mlado generacijo pomenilo stik z izkušnjami starejših in pomoč pri njihovi aktivni vključitvi v vsakdanje življenje. Starejša generacija pa bi tako našla svoje novo okolje socializacije in tudi tiste aktivnosti, ki bi jo ohranjale v stalnem stiku z vsakdanjim življenjem. S tem konceptom zavod odpira nov model vzgojno-izobraževalnega in socialno-varstvenega pristopa, ki je odgovor na civilizacijski problem izločenosti starejše generacije iz življenjskega toka in odrezanost mlade generacije od korenin preteklosti. V ta namen zavod razvija in pospešuje tudi lastno medgeneracijsko pedagogiko in socialno skrbstvo.