Z drugo izvedbo terenskega in medpredmetnega pouka za 2. b in 2. c razred smo zaključili letošnji projekt "Nehajmo že s tem temačnim srednjim vekom."

1. in 2. marca 2023 smo tradicionalno gostovali v Domu sv. Jožefa nad Celjem, kjer so nam nudili vse, kar smo potrebovali za pouk zgodovine, slovenščine, matematike, fizike, biologije, nemščine, glasbe, latinščine, športne vzgoje, geografije, sociologije. Mesto Celje pa je že samo po sebi velika, na široko odprta zakladnica preteklosti. Tokratni vtisi dijakov so naslednji:

- "Najbolj zanimiv je bil muzej in pouk o srednjeveški arhitekturi ter uprizoritev srednjeveške glasbe."

- "Pridobljeno  znanje mi bi koristilo za splošno razgledanost."

- "Všeč mi je bilo medpredmetno povezovanje in bolj sproščeno vzdušje kot v šoli."

- "Pogrešal sem domačo posteljo in več prostega časa."

mag. Damjana Krivec Čarman, prof.


  • 5   1

    20230301 150618   IMG 2671