Poukna terenu_1. letnik

Calendar
SGAMS dogodki
Date
15.06.2021

Description

Po mesecih pouka preko ekranov smo na šoli sklenili, vsaj zaključiti šolsko leto malo drugače. Pouk zgodovine bomo z dijaki 1. letnika zaključili s terenskim delom. Na strokovni ekskurziji z naslovom po Rimskih poteh nas bo 15. 6. 2021 pot peljala v Celje, Šempeter v Savinjski dolini, v Ljubljano in odročno Hrušico. Vmes pa bo veliko priložnosti za druženje.

mag. Damjana Krivec Čarman