Dragi bodoči dijaki in dijakinje, spoštovani starši!

V šolskem letu 2020/2021 bomo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v prvi letnik sprejeli 112 dijakov in dijakinj (od tega 30 v inovativni oddelek). Vpis tudi na naši gimnaziji poteka v skladu z Rokovnikom za vpis v srednje šole 2020/2021.

V primeru, da se bo preveč dijakov vpisalo v inovativni razred, se bo upoštevala omejitev vpisa glede na kriterije, ki veljajo v primeru omejitve vpisa na gimnazijo.

Še nekaj informacij, ki so vam lahko v pomoč pri vaši odločitvi:

  • na šoli kot prvi tuji jezik poučujemo angleščino in nemščino;
  • kot drugi tuji jezik se lahko odločite za učenje angleščine (dijaki z nemščino kot prvim tujim jezikom), nemščine (na osnovni ali nadaljevalni ravni) ali španščine;
  • na voljo so vam naslednji izbirni predmeti: latinščina, študij okolja in izbirni šport, dijaki v inovativnem oddelku pa imajo kot dodatni predmet informatiko;
  • lahko se odločite za vpis v inovativni oddelek, kjer je v pouk in šolsko ter domače delo vključeno delo s tabličnim računalnikom;
  • na šoli poteka veliko zanimivih projektov, v katere so dijakinje in dijaki aktivno vključeni (npr. mednarodna sodelovanja in izmenjave, eTwinning, tutorstvo, »city volunteers«, animatorstvo, prostovoljstvo, športni tabori, tabori za nadarjene dijake...).

Kontaktne informacije lahko dobite na tel. številki: 059 092 215.

Alenka Tarkuš, prof., svetovalna delavka

 

SgAMS2