Dragi bodoči dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

V šolskem letu 2023/2024 bomo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v prvi letnik sprejeli 84 dijakov in dijakinj. Vpis tudi na naši gimnaziji poteka v skladu z Rokovnikom za vpis v srednje šole 2023/2024.

Še nekaj informacij, ki so vam lahko v pomoč pri vaši odločitvi:

  • na šoli kot prvi tuji jezik poučujemo angleščino in nemščino;
  • kot drugi tuji jezik se lahko odločite za učenje angleščine (dijaki z nemščino kot prvim tujim jezikom), nemščine (na osnovni ali nadaljevalni ravni) ali španščine;
  • na voljo so vam naslednji izbirni predmeti: latinščina, študij okolja in izbirni šport, 
  • na šoli poteka veliko zanimivih projektov, v katere so dijakinje in dijaki aktivno vključeni (npr. mednarodna sodelovanja in izmenjave Erasmus+, tutorstvo, animatorstvo, prostovoljstvo, športni tabori, tabori za nadarjene dijake...).

Kontaktne informacije lahko dobite na tel. številki: 059 092 215.

Alenka Tarkuš, prof., svetovalna delavka

 

SgAMS2