IP

KAJ?

Pouk na daljavo: učenje dijakov in delo učiteljev od doma.

OD KDAJ?

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, do preklica s strani MIZŠ.

KAKO?

 • Po urniku, ki je objavljen v spletni učilnici (SU) Dijaška skupnost. V urniku so vidni dan v tednu, ime predmeta, načrtovane aktivnosti za dijake in učitelje, predvideni obseg dela za dano aktivnost, rok za zaključek aktivnosti, načini medsebojne komunikacije (razpoložljivost učitelja) in stanje aktivnosti. Laboratorijske in terenske vaje bodo opravljene po vrnitvi v šolo.
 • Aktivnosti za tekoči dan poglejte dijaki na izbrani dan, saj jih dan prej lahko učitelji še spreminjajo.
 • Podrobna navodila za vsak predmet najdete dijaki v SU posameznih predmetov oz. učiteljev: obseg ciljev in vsebin za samostojno obravnavo v okviru dane aktivnosti, pričakovani izdelek in način njegove oddaje, način povratne informacije učitelja dijakom.
 • Predvideni obseg dela za povprečnega dijaka na dan naj bi bil približno 4 ure oz. 240 minut. Dijak si lahko delo razporeja v skladu z lastnim urnikom dela (tj. ob želenih urah dneva in tudi med dnevi). Priporočamo, da si dijaki naredite osebne urnike dela, v katerih načrtujete šolsko delo, prosti čas, gibanje, delo doma, virtualne stike z vrstniki ipd. Prvi teden bomo opazovali realnost porabljenega časa za predpisane aktivnosti in v skladu z ugotovitvami prilagajali tempo dela tako, da bomo imeli pravo ravnovesje med motivacijo za samostojno šolsko delo in potrebnimi drugimi življenjskimi aktivnostmi.
 • Morebitna ustna ocenjevanja se načrtujejo v dogovoru med dijaki in učitelji, pri ocenjevanjih na daljavo pa bomo uporabljali pretekle izkušnje pri delu z vrhunskimi športniki, kjer smo podobna ocenjevanja na daljavo že izvajali.

SMERNICE ZA DELO?

Tehnične in didaktične smernice za delo učiteljev pri pouku na daljavo so objavljene v SU E-zbornica.

KOMUNIKACIJA MED UDELEŽENCI POUKA?

 • Osrednja stičišča komunikacije za dijake so SU posameznih predmetov in učiteljev.
 • Skupna sporočila učiteljev dijakom objavljamo v Forumu novic v SU Dijaška skupnost.
 • Osrednje stičišče komunikacije za učitelje je SU E-zbornica.
 • Učitelji postavljajo tehnična in didaktična vprašanja v forumu Obvestila v SU E-zbornica.
 • Uporabljamo raznolike poti komunikacije: forumi v SU, Teams v MS Office, Skype, e-Asistent, e-pošta v MS Outlook, Messenger itd. Uporabljamo znanje, pridobljeno v projektih 1:1 pedagogika, Inovativna učna okolja in Podjetnost v gimnazijah.
 • Učitelji bomo za delovne video-konference uporabljali Teamse v MS Office.

STIKI S ŠOLO?

 • Ravnatelj gimnazije dr. Samo Repolusk po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 • Direktor zavoda ZAMS dr. Andrej Flogie po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 • Računovodstvo gimnazije po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..  

 

dr. Samo Repolusk, ravnatelj

 

SPOROČILO G. RAVNATELJA OB ZAKLJUČKU 1. TEDNA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO:

ŠgAMS po 1. tednu novega načina življenja

Spoštovani dijakinje, dijaki in starši,

v prvem tednu zaprtja šol smo na Slomškovi gimnaziji vzpostavili model pouka na daljavo, ki ga že in ga še bomo prilagajali/popravljali glede na analize profesorjev, povratne informacije dijakov (npr. o obremenitvah in tehničnih težavah) in glede na morebitna posebna navodila s strani MIZŠ in RiC.

Uvodoma se želim zahvaliti vsem gamsom in gamsicam, ki ste k delu pristopili izjemno zagnano, čeprav se je vsem življenje postavilo na glavo. Mirno lahko rečem, da tako kot smo ponosni na način dela, ki smo ga vzpostavili kot inovativna šola, smo ponosni tudi na vas, da ste k delu pristopili tako odgovorno. Prihodnji tedni bodo prinašali pomembne korake k vaši zrelosti, pa tudi k zrelosti sveta odraslih …

Ta hip na šoli nimamo informacij o okuženih s koronavirusom pri dijakih ali pri zaposlenih. V spletnih učilnicah, na spletni strani, na FB ali individualno po e-pošti vas bomo sproti obveščali o vseh pomembnih informacijah v zvezi z maturo, ocenjevanjem in drugimi navodili Državnega izpitnega centra ter ministrstva. Prosimo vas, da ne nasedate nepreverjenim govoricam, ki v izjemnih časih praviloma hitro zaokrožijo.

Vsem, ki prebolevate kakšne bolezni, želimo dobro okrevanje in prijazne ljudi ob sebi, ostalim pa, da se uspešno izogibate okužbi in da hkrati ohranimo pozornost in človečnost drug do drugega ter do vseh, ki so sedaj posebej ranljivi. Pomladni pozdrav,

dr. Samo Repolusk, ravnatelj