Goričko 4     Goričko 4

 

V torek, 29.9.2020, smo se dijaki, ki obiskujemo izbirni predmet Študij okolja, odpravili na poučen potep po Krajinskem parku Goričko, ki leži na skrajnem severu vzhodnem delu Slovenije in meri okoli 46.200 ha.

Da bi lahko dan na Goričkem čim bolj izkoristili, smo se že ob 7. uri zbrali pri Račjem dvoru in se z avtobusom odpravili do centra krajinskega parka, na največji grad na Slovenskem – Grad. Tam nas je sprejela ekologinja in naravovarstvenica Mojca Podlehnik, ki nam je razložila nekaj osnovnih podrobnosti o parku, ter tudi, kaj sploh krajinski park je in s čim vse se ekologi v njem ukvarjajo. Izvedeli smo, da človek in narava na Goričkem že od nekdaj živita z roko v roki. Nekdanja odročnost se danes kaže kot prednost in priložnost. Odmaknjenost regije je omogočila ohranjenost bogatega naravnega in kulturnega okolja. Skladnost umetelnosti narave in pridnih rok velikodušnega goričkega človeka sta še danes največje bogastvo Goričkega. Zaradi vseh naštetih stvari je pokrajina Goričko leta 2003 postala zavarovano območje kot krajinski park. V evropskem merilu pa je Goričko vključeno v omrežje posebnih varstvenih območij npr. Natura 2000, v katerih se še posebej varujejo redke in ogrožene vrste in življenjski prostori. V sklopu tega projekta je na Goričkem zaščitenih 14 vrst ptic, 1 rastlinska vrsta, 24 vrst živali in 7 življenjskih prostorov.

Mi smo podrobneje spoznali tri zaščitene živalske vrste: smrdokavro ali upkača, velikega skovika ali čuka in hrošča puščavnika, ki jim v zadnjih letih posvečajo predvsem veliko pozornosti s tem, ko opravljajo različne naravovarstvene aktivnosti, vse od postavitve gnezdilnic do lovilnih prež in varovanja mejic ter visokodebelnih sadovnjakov.

Seveda smo si vse predstavljeno dobro zapomnili in prav tako so nam se vse informacije vtisnile globoko v spomin. Po predstavitvi smo se odpravili še na teren, kjer smo s pomočjo meritev spoznavali razliko med mokrotnim in suhim travnikom ter si ogledali različne zaščitene rastline in živali, med drugim smo našli tudi ličinko hrošča puščavnika v duplu glavate vrbe. Pot nas je vodila tudi do Nuskove, kjer smo si ogledali Slatinski vrelec naravne mineralne vode.

Ekskurzijo smo zaključili v Nuskovi, od koder smo lahko videli tudi najvišji breg na Goričkem – Sotinski breg. Izlet je bil zelo poučen in hkrati zelo zanimiv, saj smo spoznali ogromno različnih živalskih in rastlinskih vrst, ki živijo v Krajinskem parku Goričko. Poučili smo se tudi o tem, da je vsaka žival in vsaka rastlina pomemben del biotske pestrosti, zato jo je treba varovati in ohranjati ter organizirati veliko projektov, da ozaveščamo ljudi o pomembnosti življenja in ohranjanju narave.

                                                                                                          Karolina Pernek, 1.b