Anja Rozoničnik, univ. dipl. biol. in prof. biol.
Pozicija:
vzgojiteljica 2. vzgojne skupine
Telefon:
059 092 502
Ostali podatki:

Misel: »Če hočeš hiteti, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi v skupini.« (afriški pregovor)