Na delavnici povezovalne komunikacije smo se učili veščin nenasilnega izražanja in poslušanja, ki vodita h globljemu stiku v odnosih. Kadar smo ljudje v stiku sami s sabo in z drugimi, se počutimo bolj pretočno, lahkotno in smo odprti za iskanje rešitev, ki so dobre za vse vpletene. Na delavnici smo se učili razlikovanja med nasilno in nenasilno komunikacijo in na konkretnih primerih vadili odzive, ki prinesejo mir v skupnost.

35

Vir: internet


 Predavanje je bilo razdeljeno v 4 sklope, ki so se med seboj povezovali.
1. Kako trajno okrepimo imunski sistem (Kaj to pomeni, kako to dosežemo in koliko časa za to potrebujemo.).
2. Kako učinkovito varujemo sluznice pred vdorom virusov (med ostalim tudi, kako lažje in bolj varno dihati pod masko).
3. Kako ustavimo virozo, ki se je začela.
4. Kako preprečimo, da se viroza razvije v bolj resne okužbe, pljučnice in podobno.

36

Vir: osebni arhiv gospe Lončar


Na predavanju so poslušalci prisluhnili temam, ki so za današnji čas še tako pereče. Predavatelj je govoril o tem, kako so otroci, kot starši in učitelji smo se v tem letu popeljali skozi številna čustvovanja in odnose do epidemije koronavirusa. Navaditi smo se morali na delo od doma. Organizirati smo se morali na tak način, da je delo potekalo nemoteno, obenem pa smo se lovili ob tem kako motivirati tako sebe, kot otroke za delo v razmerah, ki jih nismo bili vajeni. Ob tem, ko smo si vsi prizadevali, da bi kljub temu, da so vladale izredne razmere, dosegali kar se da dobre delovne rezultate, smo prepogosto pozabili na vse tisto kar nam sploh omogoča, da dosegamo dobre rezultate. Na kaj smo preradi pozbili?

Udeleženci predavanja smo zelo radi prisluhnili karizmatičnemu predavatelju, ki na predavanjih poda veliko uporabnega znanja za vsakega posameznika.

37

Vir: internet


Vloga družine pri razvoju človekove osebnosti je pomembna in nesporna. Družina ne daje otroku na pot v življenje le genov in enkratne, le zanj značilne dedne dote, v kateri se zlivajo izviri mnogih prejšnjih generacij, temveč ves čas skupnega življenja dejavno usmerja razvoj mnogih njegovih lastnosti in značilnosti, ki odločajo o njegovem duševnem zdravju.

Predpogoj za uspešno zdravljenje je lastna motivacija.

38

Vir: internet


Vsebina predavanja, ki smo mu prisluhnili:

Razlogi za slabo komunikacijo:

 • nepoznavanje tehnik mirnega reševanja in obvladovanja konfliktnih situacij ( na primerih se učimo tehnik in načel mirnega reševanja konfliktov);
 • slabo poznavanje temeljev kulturnega dialoga v času konflikta ( učimo se iz primerov, ki jih analiziramo- vse iz moje pravno/mediacijske prakse);
 • nepoznavanje osnov prava (pravice svobode izražanja, pravice do dostojanstva in varnosti, pravice do zasebnosti, pravice do varstva osebnih podatkov, uresničevanje in omejevanja pravic....);
 • (ne)ločevanje poklicnega in zasebnega življenja (poklicna skrivnost, zloraba osebnih podatkov);
 • vprašanje integritete posameznika;
 • komunikacija: (( ne)profesionalna, (ne)spoštljiva, (ne)osebna…
 • pasti e-komunikacija (ustne in pisne).

39

Vir: internet


Pobližje so se seznanili z nekaterimi zanimivostmi o konjih, od fiziologije in karakterja živali, do tega, kako poteka hranjenje, nega, kako se konja pripravi na ježo, katere pripomočke potrebuje jahač, kako se poskrbi za konja po ježi in druge edinstvene značilnosti o konjih. Izvedeli so tudi, kako se v bližini konj obnašamo.

40


Vadba za zdravo hrbtenico in boljše počutje zajema uvodni/ogrevalni del, ki se večinoma izvaja v ležečem položaju na hrbtu, temu sledi glavni del, sestavljen iz položajev, kjer sproščamo preveč zakrčene in aktiviramo prešibke mišice v sedečem, stoječem in položaju na vseh štirih ter zaključni del, namenjen končni sprostitvi telesa in uma.

41


Otroci so se na ustvarjalnicah srečevali z različnimi materiali in tehnikami ustvarjanja. Izdelovali so različne izdelke, barvali so pobarvanke, reševali labirinte, zgibali papir, pripovedovali smešne zgodbe, poslušali zgodbe…

42


Udeležencem je na podlagi izkušenj iz prakse predstavil, kako zgoja v digitalni dobi in spodbujanje zdravega odnosa do življenja in spolnosti sta za starše velik izziv. Ker živimo v skrajno seksualizirani družbi, so otroci že od zelo zgodnjega otroštva izpostavljeni informacijam, neprimernim njihovi starosti in razvojni stopnji, tudi ko starši tega ne želimo. Starši smo za otroke lahko zanesljiv in predvsem dobronameren vir informacij, ki jim pomaga osmisliti informacije o spolnosti, s katerimi se srečujejo v obdobju odraščanja. Vse to in še veliko koristnih informacij smo prejeli na predavanju.

43

Vir: internet

 


 

V prostorih Hiše vseh generacij v občini Zgornja Kungota, smo z večjo skupino otrok, starih od 3 do 5 let, iz lesenih palčk za sladoled izdelali knjižna kazala, ki poleg funkcionalnosti prinašajo tudi nekaj navihanosti in jih navdušijo za nadaljnje branje knjig. Knjižno kazalo je lahko prav tako lepo darilo za najbližje.

12


Delavnice so zasnovali avtorji programa "NTC sistem učenja". Avtor je dr. Ranko Rajović, član komiteja za nadarjene pri svetovni organizaciji MENSA in sodelavec UNICEF-ovega programa za zgodnje izobraževanje. Soavtor programa je Uroš Petrović, nagrajenec Zlate značke Kulturno-prosvetne skupnosti Srbije za prispevek h kulturi. Delavnice je izvajala Anja Čufer NTC strokovna sodelavka.

Cilj delavnic:

 • Zviševanje nivoja intelektualnih zmožnosti učencev, ki se udeležijo programa.
 • Preprečevanje motenj pozornosti in koncentracije v šolskem obdobju.
 • Razvoj koordinacije gibanja in motorike.
 • Razvoj hitrosti razmišljanja, povezovanja in sklepanja (funkcionalno znanje).
 • Pravočasno opažanje nadarjenih učencev in podpiranje razvoja njihovih sposobnosti.

13


Glasbena šola A. M. Slomška vsako leto ob zaključku šolskega leta pripravi koncert pihalnega in godalnega orkestra, komornih skupin, solistov, učiteljev in gostov Glasbene in baletne šole, ki je namenjen širši publiki.
Naslov Pod zvezdami ni izbran naključno, saj se koncert vsako leto odvija na prostem, na Slomškovem trgu v Mariboru.
Koncert je izjemno dobro obiskan, letos se ga je udeležilo okoli 300 obiskovalcev.

14


Spoznavni dnevi so namenjeni bodočim gimnazijcem. Potekali so v dveh terminih. Vodili so jih starejši dijaki (animatorji), ki so opravili šolo za animatorje.

Dan se je pričel z vstajanjem in skupnim zajtrkom. Sledilo je delo po skupinah v obliki pogovorov, socialnih iger, dela v dvojicah … Po kosilu in počitku so se udeleženci družili na krajših pohodih, športih in družabnih igrah. Naslednji dan so se aktivnosti ponovile, spremenjena je bila le tema oz. vsebina delavnic.

15


Šola za animatorje poteka vsako leto v Veržeju in traja 3 dni.

Dijaki so pod strokovnim vodstvom pridobivali znanja in veščine za bodoče voditelje, ki s pomočjo ali samostojno izvajajo mladinske tabore, srečanja in ostala druženja z mladimi.

16


Seminar Brain Gym, ki ga je vodila Jasna Trapečar Pavšič, z večletnimi izkušnjami na področju specialno-pedagoške obravnave otrok s splošnimi, učnimi in razvojnimi težavami ter na področju svetovanja staršem in učiteljem, je bil izveden s ciljem pridobiti znanje in izkušnje na področju celostnega učenja.

Program temelji na predpostavki, da je telesno ali motorično učenje temelj vsega učenja, saj je človekovo gibanje močno povezano s čustvenimi in miselnimi dogajanji v možganih. Je hkrati vedenje in praksa, ki človeka usmerja v raziskovanje strukture lastnega učenja in možnosti lastnega razvoja.

17


Predavatelj Marko Juhant, po stroki specialni pedagog, je strokovnjak za motnje vedenja in osebnosti. Bil je dolgoletni ravnatelj Mladinskega doma Malči Beličeve v Ljubljani. Svoje bogate izkušnje in spoznanja iz dolgoletnega dela z otroki, v obliki predavanj s konkretnimi primeri iz vsakodnevnega življenja, prenaša na učitelje, vzgojitelje, starše in otroke. Je konkreten in praktičen, odkrito, jasno in razumljivo pove, kaj se mu zdi prav in kaj narobe, pri čemer nima strahospoštovanja do izobraževalnih institucij, a ga te kljub temu vztrajno in pogosto vabijo kot predavatelja.

Tokratna vsebina predavanja je bila namenjena »temeljem vzgoje« in sicer:

 • kako v družini izberemo temelje vzgoje,
 • kako se to odraža v današnjem življenju,
 • kako vplivajo sodobne stiske staršev na vzgojo,
 • zakaj toliko staršev naleti na težave ob vzgoji otrok,
 • in seveda, kaj storiti, kako naj ravnamo, da se bo, kar je slabo izboljšalo, dobro pa zakoreninilo.

18


 V Lovrencu smo izdelovali papirnate novoletne jelke (origami), v Rušah smo prav tako ustvarjali s papirjem, naredili pa smo tudi adventne venčke za okrasitev dnevnega centra.

19


Na kreativni delavnici so dijaki in učitelji izdelovali motivacijske ploščice iz lesa.

Najprej smo z laserskim tiskalnikom natisnili želene motive, ki smo jih nato s pomočjo medija oz. transferja prenesli na leseno ploščico in odtisnili motiv. S tehniko močenja papirja smo nato ponavljali postopek vse do popolne razgraditve papirja, da je ostal samo odtisnjen motiv.

S ploščicami smo dekorirali prostore Škofijske gimnazije.

20


Delavnico sta vodili Snežana Prebil in Nežka Strlič.

Najbolj pogost način uporabe zdravilnih zelišč je v obliki čaja. Na delavnici smo izvedeli:

 • Kako čaj pravilno pripraviti, da bo njegov učinek najboljši?
 • Katera zelišča, v kakšnem razmerju in koliko jih zmešati, da bo čaj najbolj učinkovit?
 • Koliko zelišč je najbolje dati v eno čajno mešanico?
 • In še veliko drugih zanimivosti o čaju!

Delavnica se je zaključila z druženjem ob pitju čaja in s sladkim presenečenjem. Vsak udeleženec pa je domov odnesel tudi majhno vrečko na delavnici pripravljenega čaja proti prehladu.

21


Predavanje »Srečni mladostniki ali odlični športniki«

Z Matejem Lunežnikom smo govorili o tem, kako so mladostniki, ki se ukvarjajo z različnimi športnimi panogami, že v zgodnjih letih podvrženi tekmovalnemu sistemu. Dotaknili smo se kaosa na področju mentalne priprave za mladostnike, ki se prvič pred tekmovanji srečujejo z močno tremo in se kasneje v karieri srečujejo celo z izgorelostjo. Pogledali smo tudi v ozadje klubov, ki že zgodaj specializirajo športnike in dajejo pozornost zgolj na rezultat. Prav tako smo govorili o vlogi staršev, šole in trenerjev pri postavljanju zdrave osebnosti mladega športnika.

22


V prostorih lokalne skupnosti v Lovrencu smo okraševali steklene vaze s spomladanskimi motivi. Uporabniki so najprej iz različnih serviet izrezali motive, motive so nato nalepili z lepilnim lakom na vaze. Uporabniki so se naučili servietne tehnike. Na rob vaze so nato z vročim lepilom zalepili še okrasni trak-čipko.

23


V mesecu juniju in juliju smo pripravili poletne aktivnosti za otroke. Aktivnosti so bile zasnovane tako, da nas je vsak dan obiskal skriti gost s katerim smo izvajali različne aktivnosti, kot so na primer: izdelovanje lončkov iz gline, ples, glasbene delavnice, jahali smo konje,… tekom dneva so imeli otroci veliko tudi drugih aktivnosti, ki so bile otrokom zelo všeč.

24


Podnaslova predavanja:
1. Moja prepričanja in ovire v komunikaciji
2. Učinkovite strategije komuniciranja preko principov transakcijske analize

Gospa Strel udeležencem preko vaj predstavi, kako se v vsakdanji praksi spoprijemati z različnimi izzivi v komunikaciji s sodelavci, otroki in starši. Udeleženci lahko iz povedanega izluščijo konkretna orodja, ki jim pomagajo, da najdejo vir svoje osebne moči in kako lahko skrbijo zase. Na predavanju smo se srečali tudi z učinkovito strategijo komuniciranja, ki je vključevala principe transakcijske analize, ki posamezniku omogoči osebno rast, izboljšavo v komunikaciji in pogled na vedenje še iz drugačne plati, kot so to morda počeli do sedaj.

25

Vir: internet


Gospod Marijan Veternik eksorcist mariborske nadškofije mladim predstavil, kaj pomenijo meje znanega, kakšne so lahko posledice, če se mladi soočajo z mejnimi (okultnimi) zadevami. Mladi so lahko s prve roke dobili odgovore na številna vprašanja, ki se jim v tej občutljivi dobi porajajo. Gospod Veternik, je mladim predstavil tudi to, kaj vse z raznimi obeski sporočajo okolici, kaj to pomeni za nas in družbo. Mlade je s pripovedjo iz svoje vsakodnevne prakse opolnomočil, da se bodo lahko pravilno odzvali v situaciji, ko se bodo srečevali z mejnimi stvarmi, ki v njih vzbujajo radovednost.

26

Vir: internet


Je izobraževanje, v katerem mag. Jani Prgić predstavi temeljne značilnosti otrok in mladostnikov v sodobnem času ter kaj bi morali odrasli (starši in učitelji) upoštevati, da bi bolje vzgajali otroke v zrele in kompetentne odrasle osebe. Seminar se dotika vzgojne tematike širše od ostalih izobraževanj s področja vzgoje, hkrati pa nakaže, kaj so zablode nasvetov na področju vzgoje, s katerimi smo dnevno bombardirani.

27

Vir: internet


Gospod Polajner je pedagoškim delavcem predstavil ciljne smotre, ki naj bi jih zasledovali pri njihovem delu. Med predavanjem se je predavatelj posvetil tematiki, zakaj naj bi se ped. delavci posvečali tematiki čustvene inteligentnosti in čustvenega zdravja (mladine); povedal je kaj je bistvo čustvene inteligentnosti in pokazal konkretne vaje s katerimi lahko ped. delavci krepijo ČI pri otrocih oz. mladini.
Pedagoškim delavcem je povedal, kako krepimo čustveno zdravje; predstavil je vaje in primere dobrih praks, s poudarkom na možnih aplikacijah pri ped. delu z mladostniki (in njihovimi starši).

28

Vir: internet


Gospod Cestnik je strokovnemu osebju predstavil preko svojih izkušenj iz prakse, kako lahko kot posamezniki živijo in vztrajajo na vrednotah, v času, ki je razvrednoten. Predstavil je tudi pomen sekularizacije, ki označuje oddaljevanje profanega življenja od posvetnega. Pogovor je bil namenjen tudi temi, kako je bila skozi zgodovino najpomembnejša religija krščanstvo. Udeleženci so lahko iz povedanega razumeli pojav sekularizacije, ki se pri nas nanaša na postopno umikanje krščanskega iz družbenega življenja. To pomeni, da se kultura, znanost, gospodarstvo in politično življenje razvija po svojih normah, ki so neodvisne od krščanskih, in sledi svojim ciljem. Predavanje je bilo namenjeno tudi tematiki o šolstvu, ki je vodeno kakor da religije ni oziroma kakor da nima večjega vpliva.

29

Vir: internet


Andreji Zrnić šport predstavlja pomemben del njenega življenja. Ukvarja se z različnimi športnimi vadbami. Želja po dodatnem znanju jo je vodila do licence strokovnega delavca v športu.

Kot strokovnjakinja s poročja športa in zdrave prehrane je mladostnikom predstavila tri koncepte:

1. Z DOBRIM ZAČETKOM DO SUPER DNEVA Predstavila je pomen zdravega življenjskega sloga, pregledali smo osnovne gradnike prehrane (makrohranila), kako naj bi začeli dan ter pokazala nam je jutranje raztezne ter dihalne vaje.

2. ZDRUŽI OPOLDANSKO RAZVREDRILO IN SUPER KOSILO Pokazala in povedala nam je kako sprostiti svoje telo med poukom na daljavo (progresivno mišično sproščanje) in katere vaje lahko naredim kar za pisalno mizo, kako priprava mojega kosila postane razvedrilo in ali vem koliko kalorij potrebujem dnevno. Mladi so lahko aktivno sodelovali.

3. ODLIČNO ZAKLJUČI SVOJ DAN Povedala nam je kakšen je optimalni zaključek dneva z vajami za zdravo hrbtenico in vizualizacijo, kako si lahko pripravimo večerjo, katera živila izbirati.

Mladostniki bodo lahko vse pridobljeno znanje in orodja, uporabili v njihovem vsakodnevnem življenju.

30

Vir: internet


Življenje v letu 2020 teče drugače, kot smo ga bili vajeni. V nas se ob vsem, kar doživljamo, odpirajo najgloblja bivanjska vprašanja. Ljudje na drugačen način čutimo svojo ranljivost. Obenem nenehno poslušamo o temnih plateh korona krize. O prikrajšanosti, omejitvah.

31

Vir: internet


Brez računalnika si ne predstavljamo več življenja; na spletu nakupujemo, plačujemo račune, komuniciramo, delamo in se šolamo od doma. »V enem dnevu dobimo toliko informacij, kot jih naši predniki niso v dveh letih,« pravi Miha Kramli, ki vodi Kliniko za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Pri tem poudarja, da uporaba spleta in drugih tehnoloških inovacij sama po sebi ni škodljiva, čezmerna raba spleta in naprav pa vodi v zasvojenost, ki pride v hišo čisto potiho, pri čemer ima družina velik pomen. G. Kramli je izvedel eno predavanje, ki je bilo razdeljeno na dva segmenta. Prvi del predavanja je bil namenjen staršem, drugi pa mladim.

32

Vir: internet


Na predavanju sta ga. Leonida in G. Albert spregovorila o spremembah, ki sta jim sledila pri starših od časa prve karantene naprej. Predstavila sta zgodbe, v katerih so eni starši obupavali, izgubljali živce, se pregovarjali z otroki in izgorevali od nemoči. Predstavila sta tudi zgodbe v katerih je bilo tudi veliko nestrpnosti in kje tudi nasilja.
Posredovala sta nam nekaj konkretnih namigov in idej, kaj je v teh okoliščinah še posebej pomembno za zdrav otrokov razvoj, kakor tudi za zdrave medsebojne odnose v družini in širše. Odnosi, ki so nam v podporo, so dokazano najboljši podpornik našega imunskega sistema.
Na predavanju sta spregovorila tudi o tem, kaj je stik staršev z otrokom, kako je pomemben za motivacijo in kako ga vzdržujemo ali vzpostavimo, če smo ga izgubili. Zlasti pri najstnikih je to temeljna podlaga za vzgojo. Kako so nove okoliščine, povezane tudi z večjo uporabo elektronskih naprav, zahtevajo jasnejša pravila, spoštovanje meja in vklop funkcije avtoritete. Kaj vse to pomeni v konkretnih okoliščinah, kaj to pomeni v današnjem času, kako vse to doseči na način, ki sovpada z vrednotami in pogledi sodobnega časa, je mnogim staršem nerešljivo vprašanje.

33

Vir: osebni arhiv zakoncev Mrgole


Na predavanju je predstavila določena izhodišča, da jih bolje spoznamo in možnosti, ki lahko najstnika privedejo do odločitve za samomor. Gospa je na predavanju povedala, kaj so varovalni dejavniki in kaj so tudi dejavniki tveganja na področju duševnega zdravja mladih. Posebej je izpostavila tudi vlogo odraslih pri preprečevanju samomorov ter kaj lahko storimo v danih situacijah.

34

Vir: internet

 


Udeleženci so se na aktivnosti pobližje seznanili z nekaterimi zanimivostmi o konjih, od fiziologije in karakterja živali, do tega, kako poteka hranjenje, nega, kako se konja pripravi na ježo, katere pripomočke potrebuje jahač, kako se poskrbi za konja po ježi in druge edinstvene značilnosti o konjih.

3


Program je v osnovi namenjen otrokom. Občasno se vključuje tudi starše z namenom, da bi bolje razumeli svojega otroka, izboljšali svoje sposobnosti in tudi tako pomagali otroku pri njegovem razvoju. Osnova za to je, v pripravljenem okolju montessori, opazovanje tega, kar otrok dela.

4


5 


Udeleženci so skupaj z g. Ivanom Štuhecom prebrali knjigo patra Anselma Gruna Visoka umetnost staranja, prav tako so podrobneje pogledali in prebrali knjigo o začimbah in nekaj novih spoznanj o teh koristnih rastlinah vključili v kulinarično delavnico.


Projekt MEPI vključuje vsebine, ki spodbujajo družbeno odgovornost udeležencev programa, saj kot prostovoljci prispevajo k dobrobiti lastne lokalne skupnosti. Spodbuja tudi zdrav življenjski slog in udeležbo mladih pri športu in drugih fizičnih aktivnostih ter vpliva na izboljšanje zdravja in fizičnih sposobnosti. Mladim omogoča, da razvijejo svoje talente ter spretnosti in povečajo samozavest. Spodbuja pustolovski duh in raziskovanje v okviru skupinskega potovanja ter omogoča globlje razumevanje narave in okolja. Mladim omogoča, da pridobljene izkušnje dodatno obogatijo skozi sodelovanje in bivanje z nepoznanimi osebami v neznanem okolju.

6


Škofijska gimnazija je gostila Varstveno - delovni center Polž iz Maribora. Dijaki škofijske gimnazije  so se pomerili z uporabniki VDC Polž v športnem tekmovanju in sicer v namiznem tenisu. Ob tem ni šlo le za poznavanje veščin igranja namiznega tenisa, temveč tudi za razbijanje stereotipov in tabujev o drugačnosti. Srečanje je potekalo v sproščenem in veselem vzdušju.


 Aktivnost, ki so se je udeležili dijaki in drugi    zainteresirani ljubitelji šaha, je bila namenjena razvijanju:

 •  veščin in navad šahovskega analitičnega dela, strokovnega komuniciranja in timskega dela pri šahovskem igranju in spopolnjevanju;
 •  občutka za lepoto šahovskih stvaritev;
 •  ustvarjalnosti in odlik spoznavnega sloga, posebej neodvisnega, kritičnega mišljenja, prek šahovskega igranja in spopolnjevanja;
 • samozaupanja in občutka lastne vrednosti ter uspešnosti pri šahu, ki opogumlja tudi za druga področja;
 • duševne trdnosti in pripravljenosti za čustveno neobremenjeno iskanje optimalnih rešitev tudi v zapletenih, skrajnih položajih, oziroma v pogojih časovne stiske;
 • vrednot trdega dela, zbranosti, pazljivosti in sprejemanja odgovornosti ter posledic za svoja dejanja pri šahovskem igranju in spopolnjevanju.

7


V mesecu decembru je Škofijska gimnazija sodelovala z OŠ Gustav Šilih. Gimnazijci in učenci OŠ Gustav Šilih so skupaj ustvarjali in pripravljali ročno izdelane voščilnice za Božič in Novo leto. Izvedena aktivnost ima kot cilj, poleg kreativnega ustvarjanja, tudi premagovanje in razbijanje stereotipov o drugačnosti.


Forenzika
V forenzičnem laboratoriju z laboratorijskimi metodami kot forenziki preiskujejo skrivnosten in zapleten primer. Rezultati forenzične preiskave so udeležencem v pomoč pri razrešitvi primera. 

Kakšne barve je tvoje ime? 
Organske spojine v hrani so vir energije in gradbeni material, potreben za delovanje in obnavljanje človeškega telesa. V delavnici udeleženci uporabljajo različne barvne teste, za dokazovanje organskih spojin. 

Možganski fitnes
Za vse, ki jih zanima, kako so povezani nevropsihologija, psihologija, logika in razvedrilna matematika z možganskim fitnesom … S pomočjo številskih križank, ugank, sestavljank na delavnici udeleženci aktivirajo posamezne predele v možganih in tako krepijo pozornost, spomin in hitrost reševanja problemov.

8


 Na kreativni delavnici so dijaki, učitelji in prostovoljci izdelovali angele iz bele gline.

Najprej so iz razvaljane gline naredili stožec, ki je služil kot osnova za telo angela. Nato so iz manjšega kosa gline naredili glavo in jo pritrdili na vrh stožca. Na koncu so angelu naredili še roke in ga odeli v šal in kapo.

Pred peko v glineni peči so se angeli nekaj dni sušili na zraku. Pečenemu, neglaziranemu izdelku so se do končne podobe angela dodala še lesena krila.

9


Gimnazijci so skupaj s profesorico Mojco Kelbič Đajić obiskali starostnike v Domu Danice Vogrinec.

Izvedena aktivnost je imela kot cilj medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje ter ozaveščanje o starostnikih v naši družbi, hkrati pa je šlo za krepitev občutka solidarnosti do starejših pri mladi generaciji.


Predavanje o zdravi prehrani in pomenu gibanja za zdravje: Na predavanju so slušatelji na preprost in razumljiv način spoznali najpomembnejše ugotovitve, znanstvena dognanja in praktične izkušnje s področja zdravega prehranjevanja in vplivom prehrane na zdravje ljudi današnjega časa. Poudarjena so bila številna napačna prepričanja, laži prehranskih lobijev in najpogostejše zmote, ki so družbeno sprejete kot zdrave, a v resnici slabo vplivajo na zdravje človeka.

10


Delavnica o izdelkih za osebno nego in naravno kozmetiko: Vsak udeleženec delavnice si je s pomočjo in pod vodstvom gospe Poglajen izdelali naravni dezodorant in mazilo za ustnice.

Izdelki pod imenom Zelišča Salvia so nastali iz iskanja naravnih rešitev, ki bi povezale zdravje, lepoto in naravo

 11

Podkategorije