Začetki in mejniki razvoja gimnazije

7. 2. 1992 se je sestal Iniciativni odbor za ustanovitev Škofijske gimnazije v Mariboru

4. 3. 1994 je bila ustanovljena Mešana krovna komisija vlade Republike Slovenije in RKC (MKK) v okviru katere so se nadaljevali pogovori o gimnaziji, začeti pod Demosovo vlado.

18. 5. 1994 je bil sprejet sklep MKK: »Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za kulturo naj do jeseni storita vse, kar je v njuni moči, da Mariborska škofija dobi prostor za gimnazijo, ki naj začne z delom v šolskem letu 1995/96«.

17. 6. 1994 je bil sprejet sklep MKK : »Ministrstvo za šolstvo in šport bo ob postopkih za denacionalizacijo cerkvenih objektov prostorske težave šol reševalo v dogovoru s posamezno škofijo«.

1. 9. 1995 je mariborski škof dr. Franc Kramberger podpisal ustanovitveni akt za Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška in za v. d. direktorja imenoval dr. Ivana Štuheca.

25. 3. 1996 je Okrožno sodišče v Mariboru izdalo sklep o vpisu VIZ Antona Martina Slomška v sodni register.

24. 5.1996 je Agencija za plačilni promet izdala odločbo o odprtju računa VIZ A. M. Slomška. - od marca do novembra 1996 so potekala pogajanja za prostore med Vlado RS in Škofijskim ordinariatom Maribor.

19. 12. 1996 je bil potrjen splošni gimnazijski program s strani Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS.

DSC 03765. 3. 1997 je rojstni dan Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru. Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo odločbo, da lahko ŠgAMS začne z delovanje v šolskem letu 1997/98.

7. in 8. 3. 1997 je bil organiziran prvi informativni dan v Škofijski avli.

14. 4. 1997 je mariborski škof dr. Franc Kramberger imenoval Ireno Rebolj Kraner za v. d. ravnateljico ŠgAMS.
V mesecih junij, julij in avgust 1997 smo pripravili vse potrebno za verifikacijski postopek.

1. 9. 1997 smo s sv. mašo v stolnici in svečano akademijo v Škofijski avli začeli prvo šolsko leto. Po maši in akademiji smo slovesno odprli prenovljene prostore v 3. nadstropju Srednje strojne in kovinarske šole na Zolajevi ulici 12 v Mariboru.

8. 10. 1997 smo dobili odločbo, da je ŠgAMS vpisana v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov.

in gimnazija se je začela razvijati ...

 

SgAMS