ravnatelj

 

Spoštovani dijaki in dijakinje, profesorji in profesorice, starši, spoštovani g. nadškof mag. Alojzij Cvikl, rektor dr. Ivan Štuhec, direktor dr. Andrej Flogie, spoštovani vsi ostali gosti!

Matura je zrelostni izpit iz samodiscipline in nekaterih intelektualnih zmožnosti. In ni edini zrelostni izpit, ki ste ga in ga še boste opravili v življenju:
• Nekateri ste se že srečali z zrelostnim izpitom osebne vere, ko ste spodbujeni z darovi Svetega Duha po birmi pokazali, koliko je vera, ki jo nosite v sebi, osebna, koliko pa je bila zgolj tradicija, želja staršev in lupina okolja.
• Nekateri ste opravljali zrelostni izpit ob vsakodnevnem sprejemanju težke bolezni, invalidnosti ali smrti v ožji ali širši družini. Ob takem dozorevanju moram samo spoštljivo molčati.
• Naslednji zrelostni izpit po maturi bo verjetno zagovor magisterija ali celo doktorata, zagotovo pa prva zaslužena plača.
• Na duševni, duhovni in telesni ravni boste opravljali celo življenje zrelostni izpit ob odločitvi za življenje v dvoje.
• Še večji preizkus zrelosti bo odločitev za otroke in njihova vzgoja. Na tem in na predhodnem izpitu je danes največ prodajalcev malikov in prerokov bližnjic.
• In nenazadnje, na koncu sledijo rezultati zrelostnega izpita … za večnost.

Želim vam, da vse te mature opravite vsaj tako uspešno, tako kot ste današnjo, in da boste lahko na svoje življenje gledali s ponosom, z občudovanjem, s hvaležnostjo, z zadoščenjem in z notranjim mirom.

Več ne bom govoril: malo daljše razmišljanje o letošnjih uspehih dijakov na gimnaziji, o soočanju s krivicami, o pomenu znanja in o kakšnem namigu za poletje si lahko preberete na spletni strani v nagovoru na Akademiji, kjer so bile misli namenjene tako prvim trem letnikom kot tudi vam, maturantom.

Pred podelitvijo javnih pohval in spričeval vam v imenu vseh vaših profesorjev, vodstva in ostalih zaposlenih, s katerimi ste se ta štiri leta srečevali, zaželim le še mirne in dolge počitnice!

dr. Samo Repolusk, ravnatelj ŠgAMS