Assuming 2023 is required, the following results were found.

  • Glasilo projekta ALTII

    bo omogočal in olajšal sprotno preverjanje učencev in njihovo komunikacijo z učitelji. Projekt traja od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023. V projektu sodelujejo partnerji iz Estonije, Hrvaške in Slovenije, ki bodo izobrazili in z izkušnjami opremili izvajalce,...

    https://www.z-ams.si/index.php/en/projekti1/projekt-altii/639-glasilo-projekta-altii
  • Projekt Active Learning Through Improved Interactivity

    bo omogočal in olajšal sprotno preverjanje učencev in njihovo komunikacijo z učitelji. Projekt traja od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023. V projektu sodelujejo partnerji iz Estonije, Hrvaške in Slovenije, ki bodo izobrazili in z izkušnjami opremili izvajalce,...

    https://www.z-ams.si/index.php/en/105-zams/vsebina-zams/606-projekt-active-learning-through-improved-interactivity

Results 1 - 2 of 2