Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1995 s strani Nadškofije Maribor z namenom izvajanja in opravljanja dejavnosti na področju vzgoje, izobraževanja, socialne, kulturne in drugih dejavnosti, ki so s tem povezane. Za uresničevanje svojega namena ima Zavod več organizacijskih enot (Hiša otrok-vrtec montessori, Glasbena in baletna šola, Škofijska gimnazija, Dijaški dom, Študentski domovi; v pripravi sta še organizacijski enoti Osnovna šola in Hiša življenja-dom starostnikov ter Andragoški zavod), ki med seboj delujejo kot povezani sistemi, ki se dopolnjujejo in podpirajo, tako v materialnih, kakor tudi v vzgojno-izobraževalnih in socializacijsko-kulturnih pogojih delovanja. Cilj Zavoda je, da aktivni generaciji prebivalstva omogoči varno in kvalitetno bivanje njenih družinskih članov, od predšolskih, tistih, ki se izobražujejo, do tistih, ki v starosti niso več samostojni. Na ta način Zavod omogoča skupni prostor srečevanja generacij, kar bi za mlado generacijo pomenilo stik z izkušnjami starejših in pomoč pri njihovi aktivni vključitvi v vsakdanje življenje. Starejša generacija pa bi tako našla svoje novo okolje socializacije in tudi tiste aktivnosti, ki bi jo ohranjale v stalnem stiku z vsakdanjim življenjem. S tem konceptom zavod odpira nov model vzgojno-izobraževalnega in socialno-varstvenega pristopa, ki je odgovor na civilizacijski problem izločenosti starejše generacije iz življenjskega toka in odrezanost mlade generacije od korenin preteklosti. V ta namen zavod razvija in pospešuje tudi lastno medgeneracijsko pedagogiko in socialno skrbstvo.