PREDAVANJE PREKO SPLETA MARŠA JOVIĆ: DELAVNICA POVEZOVALNE KOMUNIKACIJE.

Na delavnici povezovalne komunikacije smo se učili veščin nenasilnega izražanja in poslušanja, ki vodita h globljemu stiku v odnosih. Kadar smo ljudje v stiku sami s sabo in z drugimi, se počutimo bolj pretočno, lahkotno in smo odprti za iskanje rešitev, ki so dobre za vse vpletene. Na delavnici smo se učili razlikovanja med nasilno in nenasilno komunikacijo in na konkretnih primerih vadili odzive, ki prinesejo mir v skupnost.

35

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA SANJA LONČAR: KAKO OKREPIMO NARAVNO PROTIVIRUSNO OBRAMBO

 Predavanje je bilo razdeljeno v 4 sklope, ki so se med seboj povezovali.
1. Kako trajno okrepimo imunski sistem (Kaj to pomeni, kako to dosežemo in koliko časa za to potrebujemo.).
2. Kako učinkovito varujemo sluznice pred vdorom virusov (med ostalim tudi, kako lažje in bolj varno dihati pod masko).
3. Kako ustavimo virozo, ki se je začela.
4. Kako preprečimo, da se viroza razvije v bolj resne okužbe, pljučnice in podobno.

36

Vir: osebni arhiv gospe Lončar

PREDAVANJE PREKO SPLETA ALEKSANDER ZADEL: (SAMO)MOTIVACIJA V TEŽKIH ČASIH

Na predavanju so poslušalci prisluhnili temam, ki so za današnji čas še tako pereče. Predavatelj je govoril o tem, kako so otroci, kot starši in učitelji smo se v tem letu popeljali skozi številna čustvovanja in odnose do epidemije koronavirusa. Navaditi smo se morali na delo od doma. Organizirati smo se morali na tak način, da je delo potekalo nemoteno, obenem pa smo se lovili ob tem kako motivirati tako sebe, kot otroke za delo v razmerah, ki jih nismo bili vajeni. Ob tem, ko smo si vsi prizadevali, da bi kljub temu, da so vladale izredne razmere, dosegali kar se da dobre delovne rezultate, smo prepogosto pozabili na vse tisto kar nam sploh omogoča, da dosegamo dobre rezultate. Na kaj smo preradi pozbili?

Udeleženci predavanja smo zelo radi prisluhnili karizmatičnemu predavatelju, ki na predavanjih poda veliko uporabnega znanja za vsakega posameznika.

37

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA KARIN SERNEC: SODOBNI VIDIKI MOTENJ HRANJENJA

Vloga družine pri razvoju človekove osebnosti je pomembna in nesporna. Družina ne daje otroku na pot v življenje le genov in enkratne, le zanj značilne dedne dote, v kateri se zlivajo izviri mnogih prejšnjih generacij, temveč ves čas skupnega življenja dejavno usmerja razvoj mnogih njegovih lastnosti in značilnosti, ki odločajo o njegovem duševnem zdravju.

Predpogoj za uspešno zdravljenje je lastna motivacija.

38

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA NINA ANA JÄGER: »S SPOŠTOVANJEM DO SPOŠTOVANJA«

Vsebina predavanja, ki smo mu prisluhnili:

Razlogi za slabo komunikacijo:

  • nepoznavanje tehnik mirnega reševanja in obvladovanja konfliktnih situacij ( na primerih se učimo tehnik in načel mirnega reševanja konfliktov);
  • slabo poznavanje temeljev kulturnega dialoga v času konflikta ( učimo se iz primerov, ki jih analiziramo- vse iz moje pravno/mediacijske prakse);
  • nepoznavanje osnov prava (pravice svobode izražanja, pravice do dostojanstva in varnosti, pravice do zasebnosti, pravice do varstva osebnih podatkov, uresničevanje in omejevanja pravic....);
  • (ne)ločevanje poklicnega in zasebnega življenja (poklicna skrivnost, zloraba osebnih podatkov);
  • vprašanje integritete posameznika;
  • komunikacija: (( ne)profesionalna, (ne)spoštljiva, (ne)osebna…
  • pasti e-komunikacija (ustne in pisne).

39

Vir: internet

DELAVNICA S KONJI

Pobližje so se seznanili z nekaterimi zanimivostmi o konjih, od fiziologije in karakterja živali, do tega, kako poteka hranjenje, nega, kako se konja pripravi na ježo, katere pripomočke potrebuje jahač, kako se poskrbi za konja po ježi in druge edinstvene značilnosti o konjih. Izvedeli so tudi, kako se v bližini konj obnašamo.

40

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO

Vadba za zdravo hrbtenico in boljše počutje zajema uvodni/ogrevalni del, ki se večinoma izvaja v ležečem položaju na hrbtu, temu sledi glavni del, sestavljen iz položajev, kjer sproščamo preveč zakrčene in aktiviramo prešibke mišice v sedečem, stoječem in položaju na vseh štirih ter zaključni del, namenjen končni sprostitvi telesa in uma.

41

USTVARJALNICE

Otroci so se na ustvarjalnicah srečevali z različnimi materiali in tehnikami ustvarjanja. Izdelovali so različne izdelke, barvali so pobarvanke, reševali labirinte, zgibali papir, pripovedovali smešne zgodbe, poslušali zgodbe…

42

PREDAVANJE PREKO SPLETA PETER TOPIĆ: ČESA SE OTROCI IN MLADOSTNIKI NAUČIJO O SPOLNOSTI NA SPLETU

Udeležencem je na podlagi izkušenj iz prakse predstavil, kako zgoja v digitalni dobi in spodbujanje zdravega odnosa do življenja in spolnosti sta za starše velik izziv. Ker živimo v skrajno seksualizirani družbi, so otroci že od zelo zgodnjega otroštva izpostavljeni informacijam, neprimernim njihovi starosti in razvojni stopnji, tudi ko starši tega ne želimo. Starši smo za otroke lahko zanesljiv in predvsem dobronameren vir informacij, ki jim pomaga osmisliti informacije o spolnosti, s katerimi se srečujejo v obdobju odraščanja. Vse to in še veliko koristnih informacij smo prejeli na predavanju.

43

Vir: internet