PREDAVANJE PREKO SPLETA MARŠA JOVIĆ: DELAVNICA POVEZOVALNE KOMUNIKACIJE.

Na delavnici povezovalne komunikacije smo se učili veščin nenasilnega izražanja in poslušanja, ki vodita h globljemu stiku v odnosih. Kadar smo ljudje v stiku sami s sabo in z drugimi, se počutimo bolj pretočno, lahkotno in smo odprti za iskanje rešitev, ki so dobre za vse vpletene. Na delavnici smo se učili razlikovanja med nasilno in nenasilno komunikacijo in na konkretnih primerih vadili odzive, ki prinesejo mir v skupnost.

35

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA SANJA LONČAR: KAKO OKREPIMO NARAVNO PROTIVIRUSNO OBRAMBO

 Predavanje je bilo razdeljeno v 4 sklope, ki so se med seboj povezovali.
1. Kako trajno okrepimo imunski sistem (Kaj to pomeni, kako to dosežemo in koliko časa za to potrebujemo.).
2. Kako učinkovito varujemo sluznice pred vdorom virusov (med ostalim tudi, kako lažje in bolj varno dihati pod masko).
3. Kako ustavimo virozo, ki se je začela.
4. Kako preprečimo, da se viroza razvije v bolj resne okužbe, pljučnice in podobno.

36

Vir: osebni arhiv gospe Lončar

PREDAVANJE PREKO SPLETA ALEKSANDER ZADEL: (SAMO)MOTIVACIJA V TEŽKIH ČASIH

Na predavanju so poslušalci prisluhnili temam, ki so za današnji čas še tako pereče. Predavatelj je govoril o tem, kako so otroci, kot starši in učitelji smo se v tem letu popeljali skozi številna čustvovanja in odnose do epidemije koronavirusa. Navaditi smo se morali na delo od doma. Organizirati smo se morali na tak način, da je delo potekalo nemoteno, obenem pa smo se lovili ob tem kako motivirati tako sebe, kot otroke za delo v razmerah, ki jih nismo bili vajeni. Ob tem, ko smo si vsi prizadevali, da bi kljub temu, da so vladale izredne razmere, dosegali kar se da dobre delovne rezultate, smo prepogosto pozabili na vse tisto kar nam sploh omogoča, da dosegamo dobre rezultate. Na kaj smo preradi pozbili?

Udeleženci predavanja smo zelo radi prisluhnili karizmatičnemu predavatelju, ki na predavanjih poda veliko uporabnega znanja za vsakega posameznika.

37

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA KARIN SERNEC: SODOBNI VIDIKI MOTENJ HRANJENJA

Vloga družine pri razvoju človekove osebnosti je pomembna in nesporna. Družina ne daje otroku na pot v življenje le genov in enkratne, le zanj značilne dedne dote, v kateri se zlivajo izviri mnogih prejšnjih generacij, temveč ves čas skupnega življenja dejavno usmerja razvoj mnogih njegovih lastnosti in značilnosti, ki odločajo o njegovem duševnem zdravju.

Predpogoj za uspešno zdravljenje je lastna motivacija.

38

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA NINA ANA JÄGER: »S SPOŠTOVANJEM DO SPOŠTOVANJA«

Vsebina predavanja, ki smo mu prisluhnili:

Razlogi za slabo komunikacijo:

 • nepoznavanje tehnik mirnega reševanja in obvladovanja konfliktnih situacij ( na primerih se učimo tehnik in načel mirnega reševanja konfliktov);
 • slabo poznavanje temeljev kulturnega dialoga v času konflikta ( učimo se iz primerov, ki jih analiziramo- vse iz moje pravno/mediacijske prakse);
 • nepoznavanje osnov prava (pravice svobode izražanja, pravice do dostojanstva in varnosti, pravice do zasebnosti, pravice do varstva osebnih podatkov, uresničevanje in omejevanja pravic....);
 • (ne)ločevanje poklicnega in zasebnega življenja (poklicna skrivnost, zloraba osebnih podatkov);
 • vprašanje integritete posameznika;
 • komunikacija: (( ne)profesionalna, (ne)spoštljiva, (ne)osebna…
 • pasti e-komunikacija (ustne in pisne).

39

Vir: internet

DELAVNICA S KONJI

Pobližje so se seznanili z nekaterimi zanimivostmi o konjih, od fiziologije in karakterja živali, do tega, kako poteka hranjenje, nega, kako se konja pripravi na ježo, katere pripomočke potrebuje jahač, kako se poskrbi za konja po ježi in druge edinstvene značilnosti o konjih. Izvedeli so tudi, kako se v bližini konj obnašamo.

40

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO

Vadba za zdravo hrbtenico in boljše počutje zajema uvodni/ogrevalni del, ki se večinoma izvaja v ležečem položaju na hrbtu, temu sledi glavni del, sestavljen iz položajev, kjer sproščamo preveč zakrčene in aktiviramo prešibke mišice v sedečem, stoječem in položaju na vseh štirih ter zaključni del, namenjen končni sprostitvi telesa in uma.

41

USTVARJALNICE

Otroci so se na ustvarjalnicah srečevali z različnimi materiali in tehnikami ustvarjanja. Izdelovali so različne izdelke, barvali so pobarvanke, reševali labirinte, zgibali papir, pripovedovali smešne zgodbe, poslušali zgodbe…

42

PREDAVANJE PREKO SPLETA PETER TOPIĆ: ČESA SE OTROCI IN MLADOSTNIKI NAUČIJO O SPOLNOSTI NA SPLETU

Udeležencem je na podlagi izkušenj iz prakse predstavil, kako zgoja v digitalni dobi in spodbujanje zdravega odnosa do življenja in spolnosti sta za starše velik izziv. Ker živimo v skrajno seksualizirani družbi, so otroci že od zelo zgodnjega otroštva izpostavljeni informacijam, neprimernim njihovi starosti in razvojni stopnji, tudi ko starši tega ne želimo. Starši smo za otroke lahko zanesljiv in predvsem dobronameren vir informacij, ki jim pomaga osmisliti informacije o spolnosti, s katerimi se srečujejo v obdobju odraščanja. Vse to in še veliko koristnih informacij smo prejeli na predavanju.

43

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA NIKA TAVČAR: OGLJIČNI ODTIS IN KAJ LAHKO STORIMO ZA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V VSAKDANJEM

Nika Tavčar, vodja projektov v Umanoteri, se v nevladni organizaciji Umanotera ukvarja s področji podnebnih sprememb, trajnostne oskrbe s hrano ter trajnostnih praks. 

Dijakom je predstavila predavanje z naslovom: Ogljični odtis in kaj lahko storimo za blaženje podnebnih sprememb v vsakdanjem življenju. Dijakom je na konkreten način predstavila možnosti izbire v vsakdanjem življenju, ki lahko na dolgi rok pripomorejo k skrbi za zdravo okolje. Dijaki so lahko aktivno sodelovali med predavanjem, lahko so zastavljali vprašanja, ga. Tavčar, pa je nanje odgovorila. Dijaki so dobili vpogled, kaj se bo zgodilo, če bomo še naprej nadaljevali z določenimimi ravnanji. Predavanje je bolo zelo konkretno in podkrepljeno z zelo koristnimi informacijami.

1

Vir: osebni arhiv

AKTIVIRAJ.SE

Udeleženci preko različnih športnih iger spoznavajo, da je rekreativni šport ena izmed možnosti fizične aktivnosti, v katero se lahko vključijo vse generacije. Redna rekreacija pripomore k trdnejšemu zdravju ter psihofizični pripravljenosti.

Z aktivnostjo si prizadevamo, da bo našim udeležencem fizična aktivnost postala trajnostni in vseživljenjski interes. Hkrati želimo razbiti predsodke med generacijami ter spodbuditi usposobljene posameznike, da bodo s povezovanjem med generacijami gradili mostove solidarnosti, sprejemanja drugačnosti ter razlik in sodelovanja.

2

AKTIVNOSTI ZA ORTOKE V ZGORNJI KUNGOTI

Za otroke smo pripravili različne aktivnosti. Aktivnosti so zajemale gibalne in ustvarjalne dejavnosti, ki so bile prilagojene starosti otrok. Gibalne naloge smo izvajali na prostem, ustvarjalne pa v prostorih Hiše vseh generacij.

3

FOTO DELAVNICA

Gospod Matjaž Vertuš je kot izkušen fotograf, udeležencem na predavanju in foto delavnicah podal teoretične in praktične informacije o fotografiji (kompozicija, svetloba, uporaba fotoaparata). Udeleženci so analizirali fotografije, ki so jih sami posneli.

G. Vertuš je udeležencem najprej predaval preko spleta. Delavnice so bile razdeljene na 4 srečanja, ki so jih udeleženci obiskovali v živo.

45

ALEXANDER TEHNIKA

Tehnika, ki jo je razvil pokojni F. Matthias Alexander, se na splošno šteje za spremembo posturalnega vedenja posameznikov in kot tako jo je dejansko mogoče obravnavati. Vendar pa je sama po sebi precej več kot to. To je tehnika za spreminjanje reakcije posameznika na dražljaje njegovega okolja, zato jo je mogoče uporabiti za celoten obseg človeških dejavnosti, ne glede na to, ali gre za zgolj miselne procese ali procese, ki vključujejo pretežno mišično aktivnost. Gospa Nina je udeležencem teoretično in praktično pokazala vaje, ki se jih lahko izvaja v vsakdanji praksi.

6

BREZPLAČNE POLETNE AKTIVNOSTI ZA OTROKE NA ZAMS-U OD 28.6.-2.7. IN OD 5.7.-9.7.2021 TER OD 23.8.-27.8.2021

V času organiziranih brezplačnih aktivnostih za otroke so se poleg sproščene otroške igre, odvijale tudi druge zanimive delavnice.

PRIPRAVA KETCHUPA

Uveljavljen kuhar gospod Kogelnik, je otrokom na delavnici predstavil pripravo Ketchupa, ki ga otroci imajo zelo radi. Pri tem pa je uporabil samo slovenske in naravne sestavine, brez dodanih umetnih dodatkov. Otroci so sestavine spoznali, sodelovali so tudi pri pripravi Ketchupa, na koncu so ga preizkusili skupaj s krompirčkom in si domov odnesli vsak svojo stekleničko, ki so jo opremili z nalepkami. Otrokom je bila priprava zanimiva, še posebej jim je bilo interesantno to, da so namesto sladkorja dodali med kot sladilo. Delavnica je potekala v sklopu Aktivnih počitnic za otroke.

78

PLESNA GIBALNICA

Na plesnih delavnicah raziskujejo tako gibanje kot tudi značilnosti ritma in glasbe. Ob učenju različnih glasbenih ritmov otroci urijo motoriko in koordinacijo. Raziskujejo  gib in svoje telo v zabavnem, igrivem in ustvarjalnem vzdušju.  Spoznavajo različne tuje in domače, nekdanje in sedanje plesne stile in tehnike. Preizkušajo se v koreografijah, katerih navdih poskušajo črpati iz vsakdanjega življenja, pravljic, naravnih pojavov ... Ob razvijanju plesne tehnike pridobivajo izkušnjo plesnega izražanja ter s pomočjo iger, improvizacije in dramskih vaj, skušajo poiskati lasten plesni izraz. Tudi petje jim ne bo tuje, tako se bodo med drugim naučili nekaj najpopularnejših pesmi slovenskega izročila, in se tako preizkusili v (po)ustvarjanju ne-le plesnega izročila, temveč tudi slovenske glasbene dediščine. 

Gospa Štefanec je vodila plesno gibalnico v sklopu Poletnih aktivnostih za otroke.

9

JABOLČNA MARMELADA

Uveljavljen kuhar gospod Kogelnik, je otrokom skupaj s kolegom kuharjem na delavnici predstavil pripravo jabolčne marmelade iz domačih jabolk. Otroci so na delavnici spoznali različne vrste jabolk, vsako vrsto jabolk so lahko tudi poizkusili. Otroci so sodelovali pri pripravi marmelade, na koncu so jo tudi poizkusili in za domov odnesli kozarček. Delavnica je potekala v sklopu Aktivnih počitnic za otroke.

10

PRIPRAVA PIZZE

Uveljavljen kuhar gospod Kogelnik, je otrokom skupaj s kolegom kuharjem na delavnici predstavil pripravo pizze.  Otroci imajo pizzo zelo radi, na pizzo smo naredili z več sestavinami. Del pizze je bil brez mesa, del pizze je bil s koruzo, del pizze z gobicami, del pizze je bila pa klasika. Otroci so se med pripravo zelo zabavali, še bolj pa jim je teknilo to, da so pizzo na koncu tudi pojedli. Aktivnost je bila izvedena v sklopu Aktivnih počitnic za otroke.

11

VRSTNIŠKE SKUPINE IN MEDVRSTNIŠKO NASILJE V OBDOBJU MLADOSTNIŠTVA

Na predavanju je predavateljica predstavila značilnosti socialne dinamike vrstniških skupin v obdobju mladostništva. Utemeljia je pomen razumevanja te dinamike za razumevanje, preprečevanje in odzivanje na medvrstniško nasilje v tem obdobju, ter razložila pomembno vlogo pedagoških delavcev kot sooblikovalcev vključujočih vrstniških  skupnosti. Skupaj smo naslovili tudi nekatera nefunkcionalna prepričanja pedagoških delavcev o njihovi vlogi pri preprečevanju medvrstniškega nasilja, predvsem pa vlogo pedagoških delavcev pri podpori vrstniškim odnosom, ki učencem omogočajo doseganje  visokega položaja v skupini na načine, ki prispevajo k vključujoči klimi v skupini. Na predavanju so udeleženci pridobili veliko funkcionalnih orodij, ki jih lahko uporabijo v vsakodnevni praksi z otroki.

12

Vir: internet

13

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE MLADIH V LUČI NJIHOVEGA DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN USPOSABLJANJE ZA ODNOSE

Predavanje, ki ga je gospa Rebula predstavila z naslovom: Vzgoja in izobraževanje mladih v luči njihovega duševnega zdravja in usposabljanja za odnose je vključevalo naslednje iztočnice: Vzgojitelji skušamo z najboljšimi nameni mladim vcepiti svoje vrednote in delovne navade. Prepričani smo, da jim s tem damo okvire in trdnost za plemenito rast. Radi pa pozabljamo, da vsak človek prisluhne le, če čuti, da je globoko občuten in upoštevan. Na predavanju je prikazala nekatere nevarnejše oblike izgube stika z mladimi, nekaj podatkov  o odnosu med izobrazbo in duševnim zdravjem ter nekaj predlogov za nego odnosov med odraslimi in mladimi.

14

Vir: internet

15

NAJPOMEMBEJŠI POGOJI ZA USPEH

 Prgić je na predavanju mladim odgovoril na številna vprašanja, ki si jih tekom odraščanja pogosto postavljajo.

 Iztočnice predavanja so bile:

 1. Resnica o motivaciji in kaj je največ, kar lahko naredite v zvezi z njo?
 2. Nad čim imate 100% nadzor in vam lahko pomaga pri uspehu v življenju?
 3. Stvari, ki jih ne veste o sebi, pa vam bodo pomagale pri izboljšanju kvalitete vašega življenja in dela.
 4. Nekaj trikov za osebne opomnike pri spopadanju s težavami.

Predavanje je bilo izredno zanimivo za mladostnike, saj so lahko udeleženci ob koncu predavanja aktivno sodelovali ter postavljali vprašanja predavatelju. Poleg tega so udeleženci pridobili vrsto uporabnega znanja za vsakdanje življenje.

16

Vir: internet

OHRANITI IN IZBOLJŠATI ZDRAVJE MOŽGANOV: OD ROJSTVA DO STAROSTI (S POUDARKOM NA MOŽGANIH OTROK IN MLADOSTNIKOV IN VKLJUČNO Z ODNOSI, EMPATIJO).

V predavanju je gospod Zvezdan Pirtošek podal opis razvoja otrokovih in mladostnikovih možganov; včasih (predvsem v puberteti)  težavno vzpostavljanje ravnovesja med globljimi bolj impulzivnimi predeli možganov in dozorevajočim prefrontalnim predelom, ki je osnova za premišljene in tudi etične odločitve. Opisani so bili predeli, ki so osnova socializacije in podana novejša spoznanja, ki 'sebični gen' nadomeščajo z močjo empatije in sodelovanja. Dotaknili smo se vpliva digitalnih medijev na otrokove in mladostnikove možgane in novih konceptov nevroplastičnosti in epigenetike ter njune vloge pri slogih življenja, ki ugodno vplivajo na zdravje možganov.

4444

Vir: internet