projekt AVCA

 

O PROJEKTU:

Ob pričetku formalnega izobraževanja, je zagotavljanje varnega šolskega okolja ključnega pomena za to, da otroke zaščitimo pred mladostniškim nasiljem ter jim omogočimo, da se uspešno učijo in razvijajo. To nakazuje, da v kolikor so šole uspešne pri zagotavljanju vljudnega okolja, takšnega, ki krepi pričakovanje, da bodo učenci in odrasli komunicirali na vljuden način, potem takšno okolje pomaga nadzorovati agresivno vedenje učenca. Strategije za ohranjanje mirnih načinov komuniciranje morajo biti pozitivne. Kaznovanje po načelu politike ničelne tolerance bi lahko odstranila najbolj težavne učence in njihove žrtve, ne da bi izboljšalo splošno šolsko klimo.

Splošni cilj šol mora biti dvostranski proces zmanjševanja agresivnega vedenja in spodbujanje mirne, pozitivne klime. Na ta dva področja ne smemo gledati kot na posamezna cilja, saj je malo verjetno, da bi brez mirne šolske klime dosegli vsesplošno izboljšanje vedenja na šolah.

V mladostništvu lahko odnosi s sošolci postanejo pomembnejši od vpliva staršev in drugih avtoritet, mladi pa so prvič izpostavljeni situacijam, kjer se pojavlja nasilje, kot je psihično nasilje, spolna interakcija, alkoholno okolje, trgovanje s prepovedanimi drogami itd.

Na kakšen način se mladi soočajo s temi izzivi je odvisno od njihovih družbenih in čustvenih spretnosti, družine in družbene podpore ter kulturnih in družbenih norm, ki so se jih naučili v otroštvu. Dostopni so le podatki za nasilje, ki se je končalo s smrtjo.

Datum pričetka: 03-12-2018
Trajanje projekta: 24 mesecev

Povezava do spletne strani projekta: https://endschoolviolence.eu/?lang=sl