VABIMO NA IZOBRAŽEVANJE: Pedagogika montessori v javnem vrtcu in šoli

Zavod Antona Martina Slomška (enoti Osnovna šola montessori in Hiša otrok - vrtec montessori) pripravlja zanimivo dvomesečno spletno izobraževanje dvema praktičnima delavnicama v živo!

Izobraževanje je namenjeno pedagoškim delavcem v javnih izobraževalnih ustanovah (svetovalnim delavcem, učiteljem, vzgojiteljem, pedagoškim vodjem) ter študentom pedagoških smeri, ki bi želeli izvedeti več o pedagogiki montessori in o tem, s katerimi elementi je mogoče obogatiti učno-vzgojno delo v javnem šolskem sistemu.

Izobraževanje se bo pričelo v novembru, prijavite pa se lahko do 15. oktobra 2020 preko kataloga KATIS!

katis

Prvi koraki Osnovne šole montessori Maribor

Se spomnimo, kaj nas je prevevalo, ko smo šli v šolo? Jaz se predvsem spomnim navdušenja in veselja. In vedoželjnosti.
Tudi vere in zaupanja, da bo šola prostor, kjer bom lahko raziskovala in odkrivala čuda sveta in življenja, kjer bom razvijala svoje sposobnosti in kjer bo dobro.

Danes imamo soustvarjalci osnovne šole montessori privilegij in odgovornost ustvarjati okolje, ki naj odgovori na otrokova pričakovanja in zaupanje na najboljši možni način. Okolje, v katerem vlada spoštovanje, osebno, medsebojno in do stvari, stvarstva. Okolje, ki je prostor svobode, odgovornosti, samostojnosti, sodelovanja in miru.

To priložnost smo dobili, ker so starši otrok v vrtcu montessori že pred leti izrazili veliko željo, da bi vaši otroci lahko svojo pot odraščanja in izobraževanja nadaljevali v šoli montessori. In ker so vztrajali in verjeli.
To priložnost smo dobili, ker so si željo po možnosti izbire s starši delili tudi pedagogi montessori, in so skrbno, strokovno in z navdušenjem pripravili Program osnovne šole montessori, ki ga je leta 2010 strokovni svet za splošno izobraževanje priznal kot javno veljavni program.
To priložnost smo dobili, ker je vodstvo Zavoda Antona Martina Slomška prepoznalo pomen in potencial izobraževanja po metodi montessori in temu odprlo vrata.
In, verjamem, da smo to priložnost dobili, ker smo v Zamisli, ki nas presega in podpira.

Tako so bile tudi okoliščine nazadnje dovolj naklonjene, da smo v šolskem letu 2015 / 2016 lahko prvič odprli šolska vrata in je naš šolski prav prestopilo 19 otrok, prvošolcev in drugošolcev. Naslednje leto smo jih lahko sprejeli še 15. Z vsakim naslednjim šolskim letom bomo rastli za en oddelek. Morda nam bo kdaj omogočeno tudi za več. S tem bi lahko pozitivno odgovorili več družinam, ki želijo otroke vpisati k nam, pa jih zaradi omejenega števila mest žal ne moremo sprejeti.

Z Mario Montessori delimo vizijo drugačne vzgoje in izobraževanja. Pisala jo je pred več kot pol stoletja, danes je še zmeraj aktualna.
»Moja vizija prihodnosti ni v tem, da bodo ljudje pisali teste, hodili na izpite in nato segali po vedno
višjih nazivih ter certifikatih…, ampak v tem, da bodo posamezniki prehajali iz ene ravni
samostojnosti / neodvisnosti na višjo raven. To bodo dosegali s pomočjo lastne dejavnosti, z napori
lastne volje, kar konstituira notranjo evolucijo posameznika.«

Želim, da s šolo in šolarji rastemo učitelji in starši in skupaj ustvarjamo svet, kakršnega si želimo.

Stanka Čremožnik Parpaillon,
ravnateljica