zgradbaZavod Antona Martina Slomška ali krajše Slomškov zavod je mlada kulturna in vzgojna ustanova, ki jo je leta 1995 ustanovila takrat škofija, danes Nadškofija Maribor.

V širokem spektru dejavnosti, za katere je zavod registriran, sta najpomembnejši vzgoja in izobraževanje. Tako so se od ustanovitve naprej začeli napori za delovanje gimnazije.

Kljub močnim oviram s strani nekaterih političnih sil, ki so bile tovrstnim prizadevanjem zelo nenaklonjene, je s šolskim letom 1997/1998 začela delovati Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška. »Z njo želi mariborska škofija odgovoriti na znamenja časa, se še bolj vključiti v vzgojo in izobrazbo naroda, mladi Univerzi v Mariboru pripraviti humanistično izobražene slušatelje, slovenski prihodnosti pa za znanstveno delo usposobljene ljudi, idejno zdrave in močne osebnosti, ki bodo sposobne opravljati odgovorna poslanstva v blagor naroda in sveta« (dr. Franc Kramberger, mariborski nadškof).

S svojim delovanjem je šola pričela v tveganih prostorskih okoliščinah – kot gost v Srednji strojni in kovinarski šoli na Teznem. V letu 2008 se je prostorska agonija končno razrešila in tako se je gimnazija in celotni zavod v aprilu 2008 preselil na Vrbansko 30 v Mariboru. V stavbo, ki je bila zgrajena pred drugo svetovno vojno, da bi bili v njej bogoslovje, internat in malo semenišče. Od leta 2006 v teh prostorih že delujeta Hiša otrok – vrtec Montessori in podenota Študentskih domov Antona Martina Slomška. V novih prostorih bo zavod lahko izvajal še mnoge druge vzgojno-izobraževalne, kulturne in podobne dejavnosti, med drugim bo svojim dijakom lahko ponudil možnost bivanja v lastnem dijaškem domu.

Ne glede na prostorske težave je Škofijska gimnazija A. M. Slomška dosegala lepe uspehe na različnih tekmovanjih ter pri projektih doma in v tujini. V šolski prostor na Štajerskem je vnesla pluralnost in drugačnost vzgoje in izobraževanja, zato je nekaterim trn v peti, drugi pa se je veselijo. Naša orientacija je od vsega začetka takšna, da gradimo na razgledanem in kultiviranem posamezniku, ki bo znal s slovensko identiteto brez zavor vstopiti v evropske integracije in se ne bo ustrašil globalizacije. Kdor želi doseči ta cilj, za tistega je mesto na naši šoli.