PRIHOD IN ODHOD

Vrtec odpremo ob 6.45.

Zajtrk je od 8.00 do 8.30. Kosilo je ob 11.00 za jaslične skupine in ob 11.30 za vrtčevske skupine. Ob 14.00 je popoldanska malica.

Po otroka pridete ob dogovorjeni uri, najkasneje do 16.30, ko se vrtec zapre. Pri tem upoštevajte čas, ki ga otrok potrebuje, da se obleče oz. pripravi na odhod.
Zamude bomo beležili, kar boste potrdili s podpisom, in zaračunali zamudnino (vsaka začeta ura 8 €). Izjemne oz. opravičljive situacije lahko razumemo in sprejmemo.

Prosimo vas, da ob prihodu v vrtec upoštevate način življenja v vrtcu: govorite tiho, gibajte se počasi.
Prvi trenutki, posebno ob prihodu, so pomembni za rast otrokove samostojnosti. Nepotrebna pomoč otroka ovira pri razvoju, zato pustimo, da lahko otrok naredi vse, kar že zmore, sam. 'Pomagaj mi, da naredim sam.' (Maria Montessori)
Prosimo vas, da pripravite otroka na ločitev od vas že doma. V vrtcu je pri poslavljanju lahko v veliko pomoč, če sami verjamete, da bo otroku v vrtcu dobro oz. če otroku ne pokažete, da vam je morebiti hudo ter se poslovite z optimističnim 'Lepo se imej' /ali seveda kakorkoli drugače/.
Otroka predate vzgojiteljici. Sami ne vstopate v sobo.

Prosimo, da otroka pripeljete vsaj do 9.00, mnogo bolje za otroka pa je, če je v vrtcu do začetka pedagoškega dela, to je do 8.30.

Ko pridete po otroka, dajte vzgojiteljici diskreten znak, da ste prišli in počakajte otroka zunaj sobe. Kadar ga prevzamete zunaj na igrišču, dajte vzgojiteljici znak, da ste prišli in počakajte, da otrok pospravi svoje delo ali materiale. Nato z otrokom odidite, ne zadržujte se na igrišču dlje časa.


SPOROČILA VZGOJITELJEM

Prosimo za razumevanje, ker se vzgojiteljice v času neposrednega dela z otroki ne morejo pogovarjati z vami (velja tudi zunaj). Otroci, ki so v vrtcu, potrebujejo vzgojiteljico, zato se za pogovor z njo dogovorite ob primernem času.
Krajša obvestila, vprašanja, pojasnila, spremembe, predčasen odhod otroka iz vrtca, razne druge izrednosti ali prošnje za pogovor z vzgojiteljico nam posredujte v pisni obliki (zvezek pred igralnico) ali do 9. ure po telefonu 059 092 300. Kasneje je ta telefonska številka na razpolago samo za nujne primere, če ne uspete priklicati ravnateljice na 059 092 301.
Redno pregledujte oglasni deski (glavno in oglasno desko pri vaši skupini) ter polico za starše (info točka pri vhodu).
Nekatera obvestila vam bomo posredovali tudi po e-pošti ali jih boste našli na spletni strani.

BOLEZEN IN ODSOTNOST OTROK

V primeru, da otrok zboli ali bo odsoten iz kakšnega drugega razloga, sporočite to do 8.30. Pokličete lahko na številko 059 092 300 (vrtec) ali 059 092 301 (pisarna). Odjava prehrane velja za naslednji dan in za imenovane dni.

V primeru, da vaš otrok zboli za nevarnejšo hitro prenosljivo boleznijo (npr. rdečke, virusni klopni meningitis, norice ...), ki bi ogrozila zdravje otrok in družin, nam to takoj sporočite.
Bolnih otrok v vrtec ne sprejemamo. V vrtcu otroku ne dajemo zdravil, saj tak otrok potrebuje nego doma.
Če gre za kronično bolezen in mora imeti otrok seboj zdravila, je potrebno prinesti potrdilo od zdravnika.
Vrtcu oz. vzgojitelju je potrebno obvezno povedati telefonsko številko tistega starša ali druge osebe, ki je najprej dosegljiv v nujnem primeru.


OBLEKA OTROKA

Otroku dajte s seboj dodatno obleko v skladu z vremenom in poznavanjem vašega otroka. Predal z rezervnimi oblačili redno pregledujte. Za mlajše otroke priporočamo dva rezervna kompleta ali več po potrebi.
Copati otrok naj bodo enostavni in nedrseči, predvsem zaradi varnega gibanja po sobi in telovadnici. Copati naj bodo podpisani. Prav tako naj bodo podpisani škornji in dežna oblačila, ki so stalno v vrtcu, otroci pa jih redkeje uporabljajo.
Otroci naj bodo oblečeni v oblačila, ki jim omogočajo samostojnost pri oblačenju in slačenju ter se v njih lahko neovirano gibajo zunaj in znotraj.


PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI

V praksi našega vrtca je, da na dan praznovanja rojstnega dneva otroku pripravite nekaj fotografij iz njegovega otroštva (po dogovoru z vzgojiteljicami), ki kažejo za otroka pomembne dogodke. Vzgojiteljica jih bo pri skupnem praznovanju pokazala otrokom in jih nato vrnila otroku.
Če želite ob tej priložnosti pogostiti še druge otroke, pripravite nekaj preprostega (sveže ali suho sadje, sok). Prosimo, da ne prinašate sladkih stvari.
Na ta dan lahko otrok podari praktično darilo, ki je uporabno v skupini (žogo, knjigo, barvice, papir ...). O tem se pogovorite z vzgojiteljico, kaj bi bilo primerno za skupino. Darilo zavijte, da ga otrok pred celo skupino odpre in ga skupaj pogledamo. Če je mogoče, na predmet zapišite, kdo in ob kakšni priložnosti ga je podaril.


GOVORILNE URE in RODITELJSKI SESTANKI

Organizirane govorilne ure so dvakrat v šolskem letu (jeseni in spomladi) ter po roditeljskih sestankih. Sicer pa imate možnost govorilnih ur z vzgojiteljico otroka po vnaprejšnjem dogovoru.

V šolskem letu imamo dva redna roditeljska sestanka, na začetku in ob koncu šolskega leta. Če se pokaže potreba, organiziramo tudi izredne roditeljske sestanke.


DRUGO SODELOVANJE S STARŠI

Vabljeni ste, da se na oglasni deski vpišete v seznam, kdaj tekom leta boste v vrtec prinesli sveže cvetje za cvetlične aranžmaje, ki jih izdelujejo otroci in z njimi okrasijo mize v skupini.

Vsakih 14 dni boste domov odnesli prati posteljnino (če vaš otrok počiva).

O drugih načinih sodelovanja se lahko pogovorite z vzgojiteljico (npr. predstavitev poklica, šivanje pripomočkov, zbiranje materiala za posamezno področje dela, ...).

Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov nudimo in organiziramo tudi izobraževanja za starše ter druge oblike druženja (praznovanja, delavnice, izlete, piknike). Vabljeni!

Spomladi po skupinah organiziramo večer za mame in večer za očete, na katerem se boste pridružili svojemu otroku in doživeli, kako poteka osrednje dnevno dogajanje v skupini. Vaš otrok vam bo predstavil del tega, kar v vrtcu dela in raziskuje, kar ga veseli in zanima.

Starši imate po dogovoru z vzgojiteljico tudi možnost hospitacije v skupini svojega otroka.


KOLEDAR

Vrtec je tekom leta zaprt poleg državnih praznikov še 24. decembra, na veliki petek in zadnja dva tedna julija v času kolektivnega dopusta.

'V primeru krajših počitnic (jesenskih, božično-novoletnih, zimskih in prvomajskih) ter osamljenih delovnih dni, ki zapadejo med praznike (objavljeni bodo na oglasni deski), Hiša otrok – vrtec montessori zagotavlja varstvo otrok v primeru 25 % prisotnosti otrok.
V teh dneh zagotavljamo 6 urno varstvo otrok med 8.00 in 14.00. Otroci bodo imeli v tem primeru v vrtcu zajtrk in en topel obrok.
Sklep prične veljati s 1. junijem 2009.' (Sklep direktorja Zavoda Antona Martina Slomška)