Zainteresirani za vpis izpolnite Vpisni list.

Za starše vrtčevskih otrok sta tu na razpolago vloga za rezervacijo mesta v primeru daljše odsotnosti otroka in vloga za izpis otroka iz vrtca.

pdfVpisni list

docVloga za rezervacijo mesta za morebitno daljšo odsotnost otroka.

docVloga za izpis otroka iz vrtca.