altii

Sodelujemo v novem mednarodnem projektu Aktivno učenje s pomočjo izboljšane interaktivnosti (ALTII), katerega cilj je razvoj spletnega orodja AudIT, ki bo omogočal in olajšal sprotno preverjanje učencev in njihovo komunikacijo z učitelji. Projekt traja od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023.
V projektu sodelujejo partnerji iz Estonije, Hrvaške in Slovenije, ki bodo izobrazili in z izkušnjami opremili izvajalce, da bodo oblikovali smernice in primere dobrih praks na področju interaktivnosti v izobraževanju.