Program vrtca

V Hiši otrok se izvaja celodnevni program, ki je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Izvajamo program Angelin vrtec, program Montessori vrtca, ki ga je potrdil strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 69. seji dne 17. 6. 2004.

Otrokom želimo z vzgojnim pristopom montessori omogočiti čim boljše pogoje za njihov osebnostni razvoj, ob tem pa spoštovati njihovo dostojanstvo, svobodo in pravice (26. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah).


Poslanstvo

Vzgojna metoda montessori temelji na opazovanjih in odkritjih dr. Marie Montessori. Po mnogih urah opazovanja otrok je zanje pripravila dejavnosti, ki so v pomoč razvoju vsakega otroka. Ugotovila je, da delajo otroci z vedno večjo zbranostjo in notranjim nadzorom (samokontrolo), če so v skrbno pripravljenem okolju. Didaktične pripomočke, ki jih imenujemo »materiali«, je oblikovala in se še danes oblikujejo tako, da pomagajo razumskemu razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, samostojnosti, socializacije in občutka za red. Okolje otroku omogoča, da razvija občutek za druge na naraven in neprisiljen način.Hiša otrok vzgaja otroke za samostojne ljudi po krščanskih vrednotah. Vzgoja se vrši v sožitju z otrokovo družino, saj samo skupaj lahko ustvarjamo okolje, v katerem bo otrok lahko v polnosti razvijal svoje sposobnosti.
Delovali bomo po motu Marije Montessori: »Pomagaj mi, da naredim sam!« Tako bomo otroku pomagali, da si bo sam oblikoval svoj odnos do sebe, drugih, stvari in stvarstva ter do Boga. Okolje bomo uredili tako, da bo celostno doživljal sebe in druge, da se bo igral, raziskoval, izražal svoja čustva ter svojo osebnost in se v vsem tem učil živeti s seboj in z drugimi. Pri izbiranju aktivnih metod za delo s predšolskimi otroki se zgledujemo po Montessori pedagogiki.