Zainteresirani za vpis izpolnite Vpisni list.

Za starše vrtčevskih otrok sta tu na razpolago vloga za rezervacijo mesta v primeru daljše odsotnosti otroka in vloga za izpis otroka iz vrtca.

Vpisni list

Vloga za rezervacijo mesta za morebitno daljšo odsotnost otroka.

Vloga za izpis otroka iz vrtca.