- integracija tujega jezika (angleščina); izvajajo drugi usposobljeni sodelavci;

- razni projekti v posamezni skupini (umetnostne delavnice, delavnice kot priprava na praznike, predstavitev poklica, kuharska delavnica...);

- gibalna vzgoja v telovadnici ali v naravi;

- praznovanja (rojstni dnevi, miklavževanje, pustovanje, zaključni piknik ...);

- obiski knjižnice, lutkovne predstave ...;

- obisk Muzeja narodne osvoboditve in njihovih delavnic na temo Maribora;

- Lahkih nog naokrog - mariborska transverzala - lasten projekt vrtca in staršev; vsi smo povabljeni, da osvojimo deset vrhov okrog mesta: Urban, Kalvarija, Mestni vrh, Rožni griček, Piramida, Meljski hrib, Gorca, Trikotna jasa, Mariborska koča, Pekrska gorca.

Dodatne dejavnosti, ki jih starši posebej financirajo in potekajo popoldan:

- predšolska glasbena vzgoja, ki jo izvaja Glasbena - baletna šola Antona Martina Slomška,

- športna dejavnost, ki jo izvaja Igralnica Hop Hop.