Gledalca seznanimo z možnostjo izbire glasbenih in plesnih programov, ki jih izvajamo na naši šoli, ter mu predstavimo bogato paleto obšolskih dejavnosti.