Vpisni list: VPISNI_LIST-GBŠ_AMS_2024-2025.pdf

Soglasje za prejem e-računov: Soglasje_za_prejem_e-računov-GBS-AMS.pdf

Vloga za izpis učenca: vloga_za_izpis_ucenca_-_gbs_ams.pdf

Postopek izpisa: Izpis med šolskim letom je mogoč samo izjemoma na podlagi pisne vloge staršev (obrazec Vloga za izpis učenca GBŠ), ki na šolo prispe do 3. v tekočem mesecu. Ob izpisu izda šola učencu izpisnico, starši pa so dolžni poravnati vse že zapadle obveznosti do šole. Za vloge, prispele na šolo od 4. dne v mesecu naprej, je potrebno poravnati celotno šolnino za tekoči mesec.

Izjava občine o sofinanciranju materialnih stroškov: Izjava_o_sofinanciranju-OBČINE.pdf