V Hiši otrok dajemo velik poudarek sodelovanju med vzgojitelji in starši.

Oblike sodelovanja so:

ob vstopu otroka v vrtec skupaj načrtujemo postopek uvajanje otroka,
po dogovoru z vzgojitelji starši sodelujejo pri izvajanju programa, bodisi v vrtcu bodisi zunaj njega; (npr. pri predstavitvah različnih poklicev),
vsakodnevno izmenjujemo informacije;
nudimo in organiziramo govorilne ure, roditeljske sestanke, izobraževanja za starše ter druge oblike druženja (praznovanja, delavnice, izlete, piknike), pripravljamo tudi večere za starše, kjer otroci predstavijo svoje delo,
vsak teden je ena družina odgovorna, da v vrtec prinese šopek rezanega cvetja za cvetlične aranžmaje, ki jih izdelujejo otroci,
ob rojstnem dnevu lahko otroci ali prinesejo sadje in sokove za pogostitev ali pa vrtcu kaj podarijo,
starši imajo tudi možnost hospitacije (po dogovoru z vzgojiteljem) v skupini svojega otroka.