Slovenščina (Slovenia)

Svet staršev

  1. VS: ga. Matejka Breznik
  2. VS: ga. Viktorija Cep
  3. VS: g. Marjan Novak
  4. VS: g. Andon Dimov
  5. VS: g. Majid Alkara
  6. VS: g. Matjaž Poglajen, predsednik

Vzgojiteljski zbor v šolskem letu 2019/20

Lidija Hamler, ravnateljica

Primož Lorbek, duhovni asistent

Petra Krajnik, vzgojiteljica 1. vzgojne skupine

Anja Rozoničnik, vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

Helena Smonkar, vzgojiteljica 3. vzgojne skupine

Kristijan Ploj, vzgojitelj 4. vzgojne skupine

Dragan Abram, vzgojitelj 5. vzgojne skupine

Barbara Skralovnik, vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

Mateja Tomšić, bolniška odsotnost

Valentina Žižek, porodniški dopust

 

 

Back to top