Slovenščina (Slovenia)

Svet staršev

1. VS: g. Marjan Novak

2. VS: ga. Branka Žuran

3. VS: ga. Biserna Kores

4. VS: ga. Marijana Boršić

5. VS: g. Peter Krajnc

6. VS: g. Matjaž Poglajen, predsednik

 

Vzgojiteljski zbor v šolskem letu 2018/19

dr. Lidija Hamler, ravnateljica

Marjan Pučko, duhovni asistent

Maša Grušovnik, vzgojiteljica 1. vzgojne skupine

Anja Rozoničnik, vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

Valentina Žižek, vzgojiteljica 3. vzgojne skupine

Kristijan Ploj, vzgojitelj 4. vzgojne skupine

Gregor Rusjan, vzgojitelj 5. vzgojne skupine

Barbara Skralovnik, vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

Mateja Tomšič, bolniška odsotnost

 

 

Back to top