logo esslogo mizs v1
logotipiKot konzorcijski partner sodelujemo v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot nadaljevanje predhodnega projekta.
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.
Ciljna skupina so zaposleni ali brezposelni (razen upokojencev, dijakov in študentov) z največ srednješolsko izobrazbo (ISCED 3) oz. manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.
Obdobje trajanja: od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022
Aktivnosti se bodo izvajale na območju Zgornjega Podravja.
Nosilec konzorcija je Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza >>>>>

Konzorcijski partnerji:
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Kadring, d.o.o.
• Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Za vse udeležence so aktivnosti brezplačne.
Za vse dodatne informacije in prijavo:
Vesna Kušar
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.