Svet staršev

 • 1. VS Darko Lamovšek
 • 2. VS Andrej Štesl
 • 3. VS Jerica Smodej Bohanec
 • 4. VS Branka Mlinar Kreča
 • 5. VS Cecilija Piko
 • 6. VS Kristina Kogelnik

 

Vzgojiteljski zbor v šolskem letu 2023 / 24:

Lidija Hamler, ravnateljica

Klemen Gartner, duhovni asistent

 • Ksenja Koncilija, vzgojiteljica 1. vzgojne skupine
 • Ana Ropić, vzgojiteljica 2. vzgojne skupine
 • Brina Smovnik, nadomeščanje v 3. vzgojni skupini
 • Nastja Borko, vzgojiteljica 4. vzgojne skupine
 • Dragan Abram, vzgojitelj 5. vzgojne skupine
 • Ana Glušič, vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

Mateja Tomšić in Petra Krajnik odsotni