EPAS – ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

je  Dijaški dom Antona Martina Slomška

EP sola ambasadorka

 

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo.

Epas2 Epas4

 V okviru projekta EPAS so morale sodelujoče skupine (šole, dijaški domovi) doslej skozi šolsko leto predelati nabor z EU povezanih vsebin, pripraviti informacijsko stojnico in vsaj en dogodek, namenjen seznanjanju vrstnikov na šoli z EU in z njo povezanimi temami, ter izpolniti druge naloge, s čimer so šole pridobile naziv šola ambasadorka Evropskega parlamenta, sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv ambasador(ka) Evropskega parlamenta.

Epas1

 

Letos bo naš DD v programu sodeloval že četrto leto. Projekt Evrošola je nekoliko bolj tekmovalne narave, saj vključuje skupek nalog in tekmovanj na temo EU, s katerimi se sodelujoče šole (skupine) potegujejo za udeležbo na simulacijah Evropskega parlamenta, ki redno potekajo v Strasbourgu.

Epas5