EPAS – ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

je Dijaški dom Antona Martina Slomška

 

EP sola ambasadorka

 

 

 

 

 

 

»Čudovita zamisel o združeni Evropi,

 ki je tedaj še veljala za utopično,

se danes dejansko uresničuje.«

Joseph Bech

 

Namen programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je dijake ozaveščati o evropski parlamentarni demokraciji, vlogi Evropskega parlamenta in evropskih vrednotah. Spodbuja jih tudi, da aktivno sodelujejo v demokratičnih procesih Evropske unije.

V okviru projekta EPAS morajo sodelujoče skupine (šole in dijaški domovi) skozi šolsko leto predelati nabor z Evropsko unijo povezanih vsebin, pripraviti informacijsko stojnico in vsaj en dogodek, namenjen seznanjanju vrstnikov na šoli z Evropsko unijo in z njo povezanimi temami, ter izpolniti druge naloge, s čimer si šole pridobijo naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv Ambasador(ka) Evropskega parlamenta.

 

Epas1

 

Dijaški dom Antona Martina Slomška v šolskem letu 2023/2024 že 7. leto sodeluje v projektu Šola ambasadorka evropskega parlamenta. Naši dijaki tako skozi celotno šolsko leto na različne načine aktivno sodelujejo v procesih programa:

  • Skozi redna srečanja skozi šolsko leto dijaki ambasadorji in tisti, ki to želijo postati aktivno sodelujejo pri obravnavi tem, ki pokrivajo področja Evropske unije in aktivnega državljanstva.
  • Dijaki preko aktivnosti skozi celotno šolsko leto širijo pridobljeno znanje in ga na različne načine predstavljajo drugim dijakom.
  • Dijaki aktivno sodelujejo pri ozaveščanju o evropskih volitvah, ki bodo potekale 9. junija 2024.

 

Epas2

Dijaki so tudi letos v prostorih Dijaškega doma Antona Martina Slomška postavili informacijsko EPAS točko,

ki so jo popestrili z zastavami držav članic EU, na kateri so na voljo informacije o Evropski uniji.

 

Dijaki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi dogodkov povezanih z programom EPAS, kot so okrogle mize, predavanja o Evropski uniji in večeri z zunanjimi gosti, ki se nanašajo na tematike povezane z aktivnim državljanstvom in življenjem v Evropski uniji.

 Epas5

 

Sodelujoče šole (skupine) se preko udeležbe in izvajanja programa potegujejo za udeležbo na simulacijah Evropskega parlamenta, ki redno potekajo v Strasbourgu.

 

»Prihodnosti ni mogoče graditi s silo ali željo po osvajanju,

ampak z vztrajanjem pri demokraciji,

konstruktivnim duhom dogovora in

spoštovanjem svobode.«

Alcide De Gasperi