Spoštovani starši/skrbniki,

spoštovane dobrotnice in spoštovani dobrotniki!

Trdno verjamemo, da so otroci naše največje bogastvo in upanje prihodnosti. Kot dijaki in dijakinje imajo v srednješolskem obdobju življenja posebno priložnost, da razvijajo svoje darove in s tem širijo obzorje. Poleg šol, ki jih obiskujejo, imajo posebne in dodatne možnosti za pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc v Dijaškem domu Antona Martina Slomška. Delo in življenje v domu je dragocena izkušnja »šole za življenje«. To je izkušnja spodbude, sprejemanja, domačnosti, novih izzivov, razvijanja talentov, učenja samostojnosti in odgovornosti ter prijateljstva. Tudi v tem šolskem letu je dijaški dom prišel naproti s pestro ponudbo dejavnosti z željo, da naši dijaki premagajo domotožje, plemenitijo talente, so uspešni v šoli in koristno preživijo prosti čas.

S tem pismom trkamo na vrata dobrih ljudi in odprtih src v globoki želji po finančni podpori nadstandardnim dejavnostim in opreme v dijaškem domu. V tekočem šolskem letu bi želeli sofinancirati: sodelovanje v športnih ligah, tisk napisov na drese športnih ekip, vsaj delno opremo za mednarodno priznanje za mlade-MEPI odprave (gorilniki, kompasi, šotori, karte), gradivo in material za večerna srečanja in druge interesne dejavnosti ter trosede na hodnikih.

Nekateri med Vami ste že podprli delovanje dijaškega doma. Iskrena hvala za Vaše darove.

Vljudno Vas vabimo in prosimo za podporo in sodelovanje tudi v prihodnje.

Vsak najmanjši dar je dragocen in smo zanj iskreno hvaležni. Prostovoljne prispevke lahko darujete na TRR:

Zavod Antona Martina Slomška

Vrbanska c. 30

2000 Maribor

TRR: SI56 2900 0005 2718 775 odprt pri Unicredit banki sklic 00 29117

IZ SRCA HVALA ZA VAŠ DAR.


Podatki za nakazilo na TRR: 

ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA

DOMSKI SKLAD

Vrbanska cesta 30

2000 Maribor

IBAN: SI56 2900 0005 2718 775 (Unicredit Banka)

SKLIC: SI00 29117

Obrazec za prejem položnice:

Ime in priimek:*
Stalno prebivališče:*
Telefonska številka/mobitel:*
E-mail:*
Darovan znesek v eurih:*

Namen darovanja:    Domski sklad

Opomba: